Arki – Sujuvasti eteenpäin

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Asioiden, ihmisten ja osaamisen johtaminen. 1.1.2022-31.5.2024.

Arki hanke nettisivut
Maatilayrityksissä koetaan paljon ulkoisia ja sisäisiä muutoksia, joihin yrittäjien on pystyttävä vastaamaan pyörittäen samalla arkista työtään. Nykymaataloudessa korostuvat entistä enemmän yrityksen hyvä johtaminen sekä uuden tiedon soveltaminen tuotantosuunnasta riippumatta. Arki-hankkeen avulla pyritään parantamaan hankealueen maatilayritysten johtamista – niin asioiden, ihmisten kuin osaamisen kannalta. Näin kehitetään maatilayritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä lisätään motivaatiota, vuorovaikutusta ja talousosaamista yrittäjien arjessa.
Arki-hanke hyödyntää aiempia hyviä kokemuksia pienryhmätoiminnasta. Kokemusten saaminen, jakaminen ja seuranta tehdään pienryhmissä mahdollisimman käytännönläheisesti. Pienryhmien lisäksi hankkeen toiminta pitää sisällään ajankohtaisia teemapäiviä, työpajoja sekä opintomatkoja. Myös kansainvälisyys on hankkeessa mukana ja tietoa ja oppia haetaan myös ulkomailta. Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita kaikki maatalousyritykset tuotantosuunnasta riippumatta.
Hankkeen ajankohtaiset kuulumiset voit käydä katsomassa hankkeen Facebook-sivuilta.
Milloin: Hankkeen kesto 1.1.2022-31.5.2024.
Kenelle: Maatilayrityksille ProAgria Länsi-Suomen alueella.
Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus
Arki-hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Länsi-Suomi. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat mukana MTK-Satakunta, MTK-Varsinais-Suomi ja HAMK Maaseutuelinkeinot. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden maatalouden sidosryhmien kanssa.