Green Care-Green Karelia -hanke

Green Care-Green Karelia-hanke

Green Care-Green Karelia-hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen Green Care-laatu- ja johtamisjärjestelmän käyttöönotto hankkeeseen osallistuvissa pohjoiskarjalaisissa hyvinvointipalvelualan yrityksissä. Hankkeen tuloksena Green Care laatujärjestelmä-yritykset ovat oikeutettuja käyttämään valtakunnallista Green Care-laatumerkkiä (Luonto Hoiva & Luonto Voima), jolla osoitetaan hyvinvointipalveluyritysten tuottamien palveluiden laatu asiakkaille.

Green Care-yritysten palveluita ovat esim. sosiaalipedagoginen eläintoiminta, eläinavusteinen terapia, tavoitteellinen luontoliikunta, luontoavusteinen elämyspedagogiikka ja ekopsykologia, puutarhaterapia, kuntouttava ja osallistava työ maatilalla ja metsässä.

Green Care-toimintaa ja -yrityksiä tehdään tunnetuksi erilaisissa teematilaisuuksissa, messuilla, tutustumisretkillä, green care-yritysten avointen ovien päivillä, tiedotus- ja markkinointijulkaisuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toiminnalle jatkuvuutta haetaan Green Care-verkostoyhteistyöllä, jonka ytimenä toimii Green Care Itä-Suomi alueyhdistys, joka perustettiin vuonna 2015. Verkostoitumista tapahtuu palvelujen tuotteistamisessa ja toteuttamisessa (esim. yhteiset palvelupaketit), osaamisen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Verkostoon lähtee mukaan yrittäjien lisäksi palvelujen ostajia ja toimialan kehittäjiä.

Green Care-Green Karelia-hankkeessa järjestetään käytännönläheisiä teemoitettuja työpajoja, valmennuksia mm. seuraavista aihealueista: Eläinavusteiset green care palvelut, luontoavusteiset green care-palvelut, gc-palvelut maatilaympäristössä, puutarhaterapia, luonnontuotteet tutuksi, luonnonmateriaalit-taitotyöpaja, gc-yritysten ruokapalvelut, kulttuuriympäristön tuotteistaminen (”tarinoita yritystä ympäröivästä luonnosta, kasvillisuudesta, geologiasta, kulttuurihistoriasta, nykypäivästä”).

Green Karelia-hankkeen verkosto tavoittelee toimintansa piiriin 60 yritystä. Hankkeessa kehitetään green care-palveluita noin 60 kpl, syntyy uusia yrityksiä 10 kpl ja Green Care-laatu- ja johtamisjärjestelmä on käytössä 30 yrityksellä.

Green Care-Green Karelia-hanketta toteutetaan yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa.
Hanketta rahoittavat ELY-keskus, EU:n sosiaalirahasto, Josek, Keski-Karjalan maaseutupalvelut ja yritykset.  Hankkeen (v. 2017-2018) budjetti on 344 457 €.

Lisätiedot:
Johanna Rinnekari, johanna.rinnekari@proagria.fi, p. 040 301 2441
Katri Palpatzis, Katri.Palpatzis@karelia.fi, p. 050 405 9986

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

 • 02.05.2017

  Opintomatka Lappiin 2.-4.5.

  Green care- Green KARELIA matkalla tutustumme yrityskohteisiin ja verkostoidumme. Ilmoittautuminen 31.3. mennessä

 • Maukkula Ilomantsi 30.05.2017

  Villivihannekset tutuksi

  Green Care valmennus, jossa tutustutaan yleisimpiin villiyrtteihin. Ilmoittautuminen 16.5 mennessä.

 • Puhos, Kitee 07.06.2017

  Luontoavusteiset palvelut

  Green Care työpaja työskentelynä perehdytään luontoavusteiseen toimintaan ja luontolähtöisiin menetelmiin. Ilmoittautuminen 24.5. mennessä

 • Joensuu 22.08.2017

  Luonnonmateriaalit askartelussa-taitotyöpaja

  Green care taitotyöpaja: luonnonmateriaalien hyödyntäminen yritysten somisteiksi ja askarteluun. Ilmoittautuminen viimeistään 8.8. mennessä

 • Joensuu 24.08.2017

  Portaat yrittäjyyteen

  Green care valmennus yrittäjyyttä suunnitteleville ja juuri aloittaneille. Ilmoittautuminen 10.8. mennessä.

 • Joensuu 01.09.2017

  Green Care yhteisosasto Silva Metsänäyttelyssä

  Green Care yhteisosastolla esittäytyminen näyttelyssä. Ilmoittaudu mukaan 30.6. mennessä.

Hanketoimijat

 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut