Green Care-Green Karelia -hanke

Green Care-Green Karelia-hanke

Green Care-Green Karelia-hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen Green Care-laatu- ja johtamisjärjestelmän käyttöönotto hankkeeseen osallistuvissa pohjoiskarjalaisissa hyvinvointipalvelualan yrityksissä. Hankkeen tuloksena Green Care laatujärjestelmä-yritykset ovat oikeutettuja käyttämään valtakunnallista Green Care-laatumerkkiä (Luonto Hoiva & Luonto Voima), jolla osoitetaan hyvinvointipalveluyritysten tuottamien palveluiden laatu asiakkaille.

Green Care-yritysten palveluita ovat esim. sosiaalipedagoginen eläintoiminta, eläinavusteinen terapia, tavoitteellinen luontoliikunta, luontoavusteinen elämyspedagogiikka ja ekopsykologia, puutarhaterapia, kuntouttava ja osallistava työ maatilalla ja metsässä.

Green Care-toimintaa ja -yrityksiä tehdään tunnetuksi erilaisissa teematilaisuuksissa, messuilla, tutustumisretkillä, green care-yritysten avointen ovien päivillä, tiedotus- ja markkinointijulkaisuilla ja sosiaalisessa mediassa. Toiminnalle jatkuvuutta haetaan Green Care-verkostoyhteistyöllä, jonka ytimenä toimii Green Care Itä-Suomi alueyhdistys, joka perustettiin vuonna 2015. Verkostoitumista tapahtuu palvelujen tuotteistamisessa ja toteuttamisessa (esim. yhteiset palvelupaketit), osaamisen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Verkostoon lähtee mukaan yrittäjien lisäksi palvelujen ostajia ja toimialan kehittäjiä.

Green Care-Green Karelia-hankkeessa järjestetään käytännönläheisiä teemoitettuja työpajoja, valmennuksia mm. seuraavista aihealueista: Eläinavusteiset green care palvelut, luontoavusteiset green care-palvelut, gc-palvelut maatilaympäristössä, puutarhaterapia, luonnontuotteet tutuksi, luonnonmateriaalit-taitotyöpaja, gc-yritysten ruokapalvelut, kulttuuriympäristön tuotteistaminen (”tarinoita yritystä ympäröivästä luonnosta, kasvillisuudesta, geologiasta, kulttuurihistoriasta, nykypäivästä”).

Green Karelia-hankkeen verkosto tavoittelee toimintansa piiriin 60 yritystä. Hankkeessa kehitetään green care-palveluita noin 60 kpl, syntyy uusia yrityksiä 10 kpl ja Green Care-laatu- ja johtamisjärjestelmä on käytössä 30 yrityksellä.

Green Care-Green Karelia-hanketta toteutetaan yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa.
Hanketta rahoittavat ELY-keskus, EU:n sosiaalirahasto, Josek, Keski-Karjalan maaseutupalvelut ja yritykset.  Hankkeen (v. 2017-2018) budjetti on 344 457 €.

Lisätiedot:
Johanna Rinnekari, johanna.rinnekari@proagria.fi, p. 040 301 2441
Katri Palpatzis, Katri.Palpatzis@karelia.fi, p. 050 405 9986

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut