Tietojen hyödyntäminen johtamisessa II – Vertailutieto hyödyksi