ProAika työajanseurantasovelluksen käyttö maitotilalla, Lapinlahti