Nyt sitä saa, nyt sitä saa

2 min read

Savolaeset ossoojat

Nimittäin räätälöityjä palveluita maitoyritysten käyttöön

Img 2684

Tällaisena aikakautena tulisi keskittyä mahdollisimman tuottavaan työhön ja yrityksestä saatavan tiedon hyödyntämiseen johtamisessa. Nyt alkuvuodesta 2015 tarjolla on uusia työkaluja ja entistä räätälöidympiä palveluita, jotka luovat varmuutta saavuttaa niitä päämääriä joita on asetettu yrityksen tuotannolle.

Uudistuvan tuotosseurannan myötä on tarjolla uudistuvia raportteja, palveluita ja tekniikkaa maidon näytteenotossa sekä mittaamisessa. Uudistuksen myötä tuotosseuranta on joustavampaa ja yksilöllisempää edellä mainittujen uusien asioiden myötä. Tiedonkeruuseen saadaan tehokkuutta ja kerätty tieto on laadukasta. Tällöin yrityksellä on käytössä ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa yrityksensä johtamista varten. Tuotosseurannassa kerätyn tiedon hyödyntäminen on todella tärkeä, jotta pystytään tekemään suunnitelmia ja asettamaan tavoitteita tuotannolle sekä ennen kaikkea pystytään puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin tuotannossa. Ei toisteta samoja virheitä kerta toisensa jälkeen vaan haetaan apua tilasokeuteen.

Avuksi tähän on uusi tuotannon ohjaus palvelu. Tämän palvelun myötä perehdymme entistä paremmin tuotosseurannassa tuotettuun tietoon, jota hyödynnetään arjessa entistä paremmin, mietitään entistä sujuvampia ja toimivampia työskentelytapoja navettatöissä, tuotantotapoja kehittämällä vaikutetaan yrityksen talouden parantamiseen, ennaltaehkäistään ja ratkotaan ongelmia sekä kuljetaan yrittäjän rinnalla arjessa. Tuotannon ohjaus palvelun avulla täydennetään loistavasti tuotosseurantaa. Hyödynnä tuottamasi tieto tuotosseurannassa mahdollisimman hyvin. Mitä pystyt mittaamaan siihen pystyt vaikuttamaan!

Aija Hentilä
tuotannon ohjauksen ja ruokinnan asiantuntija
aija.hentila@proagria.fi
043 825 4984