Tilan johtaminen

1 min read

Tilan johtamisessa vaaidtaan entistä enemmän markkinointi-, neuvottelu- jasopimuskäytäntöjä.

Rahakuva