ProAgria Keskusten Liitto

1 min read

Kumppanimme

Asiantuntemukseltaan johtava maaseutuneuvonnan valtakunnallinen keskusorganisaatio, jonka jäseninä on 9 alueellista ProAgria Keskusta.

Vuosikerto mkl arti
Liiton ydinosaamista on maaseudun kehittämiseen liittyvien palvelujen tuotekehitys, konsultointi, koulutus, tiedonkäsittely erilaisiksi palveluiksi ja strateginen suunnittelu. Näillä palveluilla Liitto kehittää ja tukee keskusten toimintaa kumppanina.
ProAgria Keskusten Liitto haluaa olla asiakkaiden, jäsenten, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden arvostama tuloshakuinen laatutalo, jonka toimintaa ohjaa vahva asiakaslähtöisyys ja lisäarvon tuottaminen loppuasiakkaalle.
ProAgria Keskusten Liitossa työskentelee 34 henkilöä.

ProAgria Keskusten Liiton vuosikertomukset

Siirryimme sähköiseen vuosikertomukseen vuodesta 2019.

ProAgria Keskusten Liiton sähköinen vuosikertomus