Dronetietoa kasvustoista ja kasvuoloista

1 min read

Referenssit

Ilmakuvauslaitteistot yleistyvät ja niitä hyödynnetään yhä enemmän myös maataloudessa.

Kopteri laaksonen