Hyvä pelto toimii kuin pesusieni

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Hyvä pelto pidättää juuri sopivasti kosteutta, antaa suotuisat olosuhteet mikrobeille ja ottaa vastaan sille tarjotut ravinteet. Kestävä maaperän hoito korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun sääolosuhteet vaihtelevat ja lannoitteet sekä muut kustannukset pysyvät korkeina.

Asiantuntija Netta Lepparanta pellolla
Kuva: Sonja Sihvola

Olemme kehittäneet Maaneuvo-hankkeessa kokonaisvaltaista ja kestävää maaperän hoitoon liittyvää neuvontaa ja uusimman tutkimustiedon välittämistä viljelijöille ja neuvojille. Hyöty asiakkaille on mm. ymmärryksen lisääntyminen, ostolannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja polttoaineiden kulutuksen väheneminen sekä pitkällä aikavälillä satotason nousu ja laadun paraneminen maan kasvukunnon parantuessa.

Tarkempaa tieto pellosta

Netta Leppäranta ProAgria Etelä-Suomesta on yksi tänä keväänä 2,5-vuotisesta Maaneuvo-koulutuksesta maan kasvukunnon hoidon ja ympäristön valtakunnalliseksi huippuosaajaksi valmistuneista. Koulutuksen valmentajina toimivat Jukka Rajala ja Tuomas Mattila. Leppäranta kiittää työnantajaansa, että on saanut kehittää osaamistaan haluamaansa suuntaan.

- Vaikka olin jo aikaisemmin tehnyt vastaavia arviointeja, niin koulutuksen vaativuus kyllä yllätti. Koulutus syvensi tietoa, antoi näkökulmia tarkastella asioita kokonaisvaltaisemmin, lisäsi ymmärrystä eri tekijöiden vaikuttavuuteen ja antoi luotettavat mittarit vaikutusten arviointiin. Osaamme nyt tulkita viljavuustutkimuksia yhä tarkemmin ja samalla puhua asioista maanläheisesti, Netta Leppäranta kuvaa.

Maaneuvo-asiantuntija kaivamassa kuoppaa pellolle

Kuoppa paljastaa ongelmat

Asiakkaan kanssa Netta Leppäranta menee ensimmäiseksi pellolle kaivamaan kuopan.

- Tutkimme juuristoa ja kelivaraa sekä haistelemme maata. Maaperän hoidosta tulee heti läheisempää, kun voimme keskustella viljelijän kanssa siitä, mitä hänen omalle maalleen on aikaisemmin tehty ja mitä nykyisessä tilanteessa kannattaisi tehdä, pohtii Leppäranta.

- Ilmiöt ovat usein asiakkaille jo tiedossa, ainakin alitajuisesti. Tiedetään esimerkiksi kosteusongelmasta, mutta nyt ilmiölle löytyy nimi, syy sekä selkeät parannustoimenpiteet.

Toimenpiteitä vain tarpeeseen

Toimenpiteistä tärkein on kuivatus. Maaperän hyvään ravinnesuhteeseen taas edullisin ratkaisu on usein kalkitus, mutta joskus tarvitaan tarkempaa hivenlannoitusta. Muita toimenpiteitä voivat olla kuidun lisääminen, maan tiivistymien korjaaminen, työkoneyhdistelmien tasapainon huomioiminen ja korjaaminen, rengaspaineiden alentaminen, viljelykierron monipuolistaminen tai riittävä, mutta hellävarainen tarpeenmukainen muokkaus.

Myös kyntö yhdistettynä syväjuurisiin kasveihin voi olla tarpeen. Kynnöllä saadaan ensiapua tiivistymien rikkomiseen ja syväjuuriset kasvit tukevat tehtyä toimenpidettä ja sillä saatua maanmuokkausta juuristollaan.

- Kaikkien toimenpiteiden täytyy lisätä tilan kannattavuutta. Toimenpiteet ovat aina tilakohtaisia ja jokainen peltolohko on yksilö, jota hoidetaan sen mukaisesti

- Uusin asia asiakkaille on ollut KVK- eli kationinvaihtokapasiteettilaskelma, joista nähdään maan kemiallinen tasapaino. Näitä olemme nyt tehneet paljon. Laskelman avulla voidaan selittää mm. maan muokkautuvuutta tai liettymisriskiä.

Teksti ja kuvat: Sonja Sihvola