Viivi Virkkula

Viivi virkkula

Luomuasiantuntija, projektipäällikkö

ProAgria Oulu

viivi.virkkula@proagria.fi 043 827 2282

Kauppurienkatu 23, 3. kerros
90100 Oulu

Toimenkuvaani kuuluvat projektipäällikön työtehtävät Tehoa pohjoiseen luomuun -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on  edistää tehokasta luomutuotantoa pohjoisissa olosuhteissa demonstroimalla ja kehittämällä alueelle sopivia luomuviljelymenetelmiä. Päämääränä on luomutuotannon laadun ja kannattavuuden parantaminen sekä luomutuotteiden saaminen markkinoille.

Lisäksi toimin kasviasiantuntijan työtehtävissä ja teen muun muassa viljelysuunnittelua, EU-tukihakemuksia ja kasvustokäyntejä. Erityisesti olen kiinnostunut täsmäviljelystä ja viljelyn kokonaisvaltaisesta kehittämisestä kustannustehokkaaseen suuntaan. Hiilensidonta, maan kasvukunnon parantaminen ja luonnonmukaisen tuotannon viljelytekniikat ovat erityisalaani.