Riikka Söyrinki

Soyrinki riikka

Maisema-asiantuntija, NEUVO ympäristöasiantuntija, Lumolaidun -verkostohankkeen projektipäällikö

ProAgria Etelä-Suomi

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, Pirkanmaa

riikka.soyrinki@maajakotitalousnaiset.fi 040 744 7231

Työhöni kuuluvat luonnon ja maiseman hoidon asiantuntijatehtävät. Perinteisen maaseutumaiseman rinnalle on tullut uusi työkenttä kuntien avoimien viheralueiden eli maisemapeltojen ja niittyjen parissa. Lisäksi teen perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden hoidon suunnittelua, ja olen mukana myös maaseudun kehittämishankkeissa. Luonnonlaidunnus ja Laidunpankki -verkkopalvelu ovat myös keskeinen osa työkenttää. Koulutukseltani olen suunnitteluhortonomi (AMK).

Toimin maatilojen neuvontajärjestelmän, Neuvon, asiantuntijana seuraavissa asioissa: ympäristö.