Maarit Kari

Maarit kari proagria

Kehityspäällikkö, energiatehokkuus, energiavarat ja -ratkaisut

ProAgria Keskusten Liitto

maarit.kari@proagria.fi 040 536 6411

Urheilutie 6 D, PL 251
01301 Vantaa

Työskentelen energian, energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen alalla palvelleen ProAgrian energia-asiantuntijoita ja asiakkaita koko maassa. Kehitän työkaluja energiankulutuksen ja uusiutuvan energian tuotannon laskentaan, raportointiin ja tulosten tulkintaan. Lisäksi toimin kuluttajille, kunnille ja yrityksille suunnatussa alueellisessa energianeuvonnassa Etelä-Savossa.
Viestin ajankohtaista tietoa energiasta, energiatehokkuudesta ja ilmastoon sekä hiilitalouteen liittyvistä asioista. Pyrin lisäämään ymmärrystä energian merkityksestä kustannuksena ja ympäristövaikutuksena, energian ja panosten käytön yhteydestä ja synergiahyödyistä ja mahdollisuudesta lisätä kannattavuutta niiden kautta. Aina ei kannata minimoida energian kulutusta vaan esimerkiksi tuottaa enemmän samalla energialla. Ratkaisut ovat tilanne- ja tilakohtaisia.
Maatiloilla, muissa yrityksissä ja kunnissa on tärkeää selvittää nykytilanne ja ensisijaiset kehittämiskohteet energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian osuuden lisäämisessä. Maatiloilla siihen sopiva työkalu on Maatilan energiasuunnitelma. Kunnilla ja keskisuurilla ja suurilla yrityksillä on mahdollisuutena sopimuspohjainen, suunnitelmallinen Energiatehokkuussopimusjärjestelmä.
Energiatehokkuuden lisäksi työalueeni käsittää energiavarat tilalla tai muussa ympäristössä, energiantuotannon mahdollisuudet omaan käyttöön tai osana energiamarkkinaa ja muut hyötyvaikutukset. Osana energiatehokkuutta on myös kaukonäköinen materiaalitehokkuus ravinteiden, kasvukunnon ja esimerkiksi eläinaineksen suhteen.
Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Olen vahvistanut energiaosaamistani opiskelemalla energian tuotantoa, energiatehokkuutta, energiajärjestelmiä ja rakennusten energiankulutusta.
Viestin seuraavilla sosiaalisen median kanavilla

www.energiatehokkaasti.fi / www.energiayrittäjyys.fi

Alueellinen energianeuvonta Etelä-Savo

Facebook:

Osaamisalue

Asiantuntijan artikkelit

Asiantuntijan blogipostauksia