Eero Hakala

Eerohakala2

Toiminnanjohtaja

ProAgria Keski-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

eero.hakala@proagria.fi 0400 162 445
Olen toiminut Keski-Pohjanmaalla kalatalousneuvojana neljännesvuosisadan ja pitkän työhistoriani sekä koulutukseni (iktyonomi) ansiosta tunnen maakunnan makeiden vesien kala-asiat varsin hyvin. Erityisosaamistani on virtavesien kala- ja rapukantojen hoito sekä virtaavien vesien kunnostustoimiin kuuluvat selvitykset ja suunnittelu sekä työnjohtotehtävät. Olen aktiivisesti osallistunut myös järvivesien hoitohankkeisiin (mm. koekalastukset ja muut kalastoselvitykset, kalojen poistopyynnit, käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä muu kalakantojen ja -vesien hoidonohjaus).
Työn kuvaan kuuluvat niin ikään kalojen luonnonravintolammikkoviljely ja pienimuotoinen laitosviljely ja niiden ohjaus Keski-Pohjanmaalla. Olen kasvattamisen ohella järjestellyt onkikokoisia ja pienempiä kalaistukkaita sekä rapuja alueen kalavesien ja -kantojen käytön ja hoidon tarpeisiin.
Perustyöhöni kuuluvat myös Keski-Pohjanmaan alueen osakaskuntien ja kalastusalueiden toiminnan neuvonta sekä kalatalouden edunvalvonta. Osallistun yhteistyöhakuisesti lukuisten vesienhoidon, kalatalouden ja ympäristönhoidon parissa työskentelevien työryhmien ja neuvottelukuntien toimintaan.

Osaamisalue