Anneli Meklin

Mecklin Anneli

Hankehallinnon assistentti

ProAgria Itä-Suomi

anneli.meklin@proagria.fi 040 301 2437

Puijonkatu 14
70110 KUOPIO

Toimin hankehallinnoinnin ja taloushallinnon monimuotoisissa tehtävissä. Tehtäviini kuuluu hankkeiden maksatushakemusten valmistelua, hankelaskujen käsittelyä ja hankkeiden budjettiseurantaa yhteistyössä hankavastaavien kanssa. Pääosin hankkeet ovat Euroopan maaseuturahaston osarahoittamia hankkeita (rahoittajana ELY-keskukset).