Yritysten investointituet ovat ulottuvillasi

2 min lukuaika

Johtaminen

Maaseudun yritystukea myönnetään investoinnin edellytysten selvittämiseen ja liiketoiminnan suunnitteluun.

Img 5373

Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille toimintansa kehittämiseen. Voit saada maaseudun yritystukia, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Yritysten perustamista ja investointeja tuetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Ehtona kuitenkin on, että tuki ei saa vääristää kilpailua.

Ennen investointia voi tutkia

Ennen investoinnin toteuttamista voit hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun. Investoinnin toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista – selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä, vaikka käytettyihin koneisiin tukea ei voidakaan myöntää.
Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea maataloustuotteiden jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Liiketoimintasuunnitelmasta liikkeelle

Investointituet ovat tehokas työkalu rakentaessasi yrityksesi tulevaisuutta. Maaseudun investointituet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille yrityksille.

Investointitukea voi hakea:
• uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
• rakennusten hankintaan ja rakentamiseen
• aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Tavoitteena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen. Valintaperusteita ovat mm. suunnitellun yrityksen sijainti, työllistävyys ja toiminnan uutuusarvo. Myös liiketoimintasuunnitelman realistisuudella ja perusteellisuudella on valinnassa suuri merkitys. Liiketoimintasuunnitelman ja valintakriteerien täyttymisen perusteella ELY-keskus arvioi investointihankkeen menestymismahdollisuuksia. Investointituki voi vaihdella hankkeen sisällön, sen sijainnin ja muiden vaikuttavien seikkojen perusteella 10 – 35 prosentin välillä.

Lisätietoja maaseudun yritysten investointituista antavat Etelä-Savon ELY-keskus ja alueesi Leader-ryhmä. Myös ProAgria Etelä-Savon yritysasiantuntijat kertovat mielellään lisää aiheesta ja auttavat liiketoimintasuunnitelmien tekemisessä. Ota rohkeasti yhteyttä!

Pekka Häkkinen
Kirsi Mutka-Paintola
Tarja Pajari
Mikko Pyhäranta
Jukka-Pekka Keronen
Suvi Korhonen