Uudistuneesta Laidunpankista tukea sopimuslaidunnukseen

08.11.2021
Laidunnus on yhä kysytympi luonnonhoidon palvelu. Sopimuslaidunnuksesta kiinnostuneet karjan- ja maanomistajat voivat kohdata toisensa uudistuneessa Laidunpankin verkkopalvelussa. Tavoitteena on sopia kaikkia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä. Verkkopalvelu tarjoaa nyt myös sähköisesti täytettävät sopimusmallit.  
 
Laidunnuksen tuottamat hyödyt ovat luonnolle arvokkaita. Se lisää luonnon monimuotoisuutta luomalla niittykasvillisuudelle, hyönteisille, sienille, linnuille ja nisäkkäille uusia elinpaikkoja. Laiduntamalla voidaan torjua myös haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja komealupiinia.
 
- Myös kasvavilla karjatiloilla on yhä useammin tarvetta lisälaitumille, sanoo Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki.
 
Aikana, jolloin kaikki perinnebiotoopit ovat uhanlaisia, on sopimuksellinen luonnonlaidunnus tärkeää yhteistyötä arvokkaiden alueiden hoidossa sekä uusien luonnonlaitumien kehittämisessä. Lisäksi laidunnus tuottaa virkistysarvoja ja elämyksiä asukkaille. 
 

Sopimusmallit ja käytännön tietopaketti suosituimpia 

 
Kuusitoista vuotta toiminut Laidunpankki on saanut uuden ilmiasun sekä sisällön. Lampaiden, nautojen ja hevosten laidunnussopimusten lisäksi palvelusta on saatavilla myös vuokrasopimusmalli luonnonlaitumille. 
 
- Eniten palvelussa hyödynnetään sopimusmalleja, joilla sovitaan laidunnuksen työnjaosta, vastuista sekä kustannuksista. Myös laidunnuksen käytännön toteutuksesta koottu tietopaketti on suosittu, ja se täydentyy joulukuussa ilmestyvällä sopimuslaidunnusoppaalla, kertoo Söyrinki.
 
Laidunpankissa on valtakunnallinen hakupalvelu laitumien ja laiduneläinten etsimiseen. Laiduneläimiksi voi tarjota nautoja, lampaita ja hevosia. Lisäksi tarjolla on laidunnukseen liittyviä palveluita, kuten aidan rakentamista ja eläinten valvontaa. Ilmoituksen jättäminen on helppoa ja käyttäjille maksutonta. Ympäristöministeriö tukee Laidunpankin uudistusta.
 
- Arvokkaat perinnebiotoopit ja HELMI-ohjelman kunnostuskohteet tarvitsevat laiduneläimiä ympäri Suomen. Laidunpankki tarjoaa oivalliset työkalut yhteistyökumppanien löytämiseen, toteaa ympäristöneuvos Tapio Heikkilä Ympäristöministeriöstä. 
 
Lisätietoja: 
maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki, p. 040 7447231, riikka.soyrinki@maajakotitalousnaiset.fi
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi ry
ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, p. 0295 250166, tapio.heikkila@ym.fi, Ympäristöministeriö
 
 
 
 
 
 
www.laidunpankki.fi yhdistää laidunalueet ja laiduntajat. Valtakunnallinen palvelu on käyttäjille maksuton.
 
Palvelua ylläpitää ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN maisemapalvelut. Fingrid Oyj ja Metsähallitus tukevat Laidunpankin toimintaa.
 
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.