Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen peltoviljelyyn

2 min lukuaika

Kasvintuotanto

Puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöä ohejistava opas päivitetty lainsäädäntöasioilla

Puhdistamolieteopas st 620x360

Puhdistamolietteen ja haja-asutuksen jätevesilietteiden hyötykäyttöön tehty opas on päivitetty. Opas on ensisijaisesti viljelijöille tarkoitettu tietopaketti. Lisäksi opas toimii ohjeena myös muille alalla toimiville tahoille, kuten viranomaisille, neuvonnalle, yrityksille ja vesihuoltolaitoksille. Sisältöön on tuotu uusin tieto lainsäädännöstä.

Oppaassa käsitellään laajasti puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltumista peltoviljelyyn. Se sisältää selkeät ohjeet lannoitussuunnitteluun ja lietteen peltokäyttöön. Oppaassa kuvataan havainnollisesti lietteiden käyttöön liittyvä tämänhetkinen lainsäädäntö ja muut ehdot sekä kerrotaan puhdistamolietteen käsittelymenetelmistä ja ominaisuuksista. Oppaan tietoja tullaan päivittämään ja tarkistamaan sen mukaan, kun uutta tietoa asiasta saadaan.

Puhdistamolietettä maataloudessa ohjataan useilla säädöksillä ja muilla ehdoilla. Lainsäädäntö on myös muuttunut vuosien aikana, joten kootulle tiedolle puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä koskevista nykyisistä vaatimuksista on tarvetta. Uuden oppaan tavoitteena on tuoda esille puhdistamolietteen maatalouskäyttöä koskevat vaatimukset kootusti, ja antaa selkeät ohjeet lietepohjaisten lannoitevalmisteiden hyödyntämiseen.

Oppaan ensimmäisen painoksen laadintaa on ohjannut ja kommentoinut laajapohjainen ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat Lukesta, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ympäristöministeriöstä, Elintarviketurvallisuusvirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta, Biolaitosyhdistyksestä sekä useista vesihuoltolaitoksista ja lannoitevalmisteita valmistavista yrityksistä. Vesilaitosyhdistys ja ProAgria Keskusten Liitosta vastasivat oppaan laadinnan koordinoinnista. Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelle on saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta. Oppaan on toimittanut ProAgria Keskusten Liitto.

Opas julkaistaan ainoastaan sähköisenä versiona. Siirry lukemaan opasta tästä linkistä.

Lisätietoja:

palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto, p. 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi
vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, p. 09 8689 0121, saijariina.toivikko@vvy.fi