ProAgrian uudet Nurmipalvelut porautuvat nurmentuotannon ytimeen

02.07.2014

ProAgria Keskusten Liitto                                               Mediatiedote 2.7.2014

ProAgrian uudet Nurmipalvelut porautuvat nurmentuotannon ytimeen - Tulosta syntyy säilörehun laatua parantamalla ja satotasoa nostamalla

ProAgrian Ruokinnanohjaus -palvelujen kautta kerättyjen rehun kulutustietojen mukaan 48 % lypsylehmien syömästä kuiva-aineesta tulee säilörehusta, hiehoilla 78 %. Säilörehun laadulla ja sadon määrällä on merkittävä vaikutus maidontuotannon tulokseen. – Säilörehun ruokinnallinen ja säilönnällinen laatu vaikuttavat, paljonko tarvitaan täydennysrehuja ja millaisia sekä mikä on niiden kustannusvaikutus. Tuotantokustannusten hallinnassa tärkein yksittäinen tekijä on satotaso, sillä sadon kasvaessa kustannukset yksikköä kohden pienenevät, sanoo ProAgria Keskusten Liiton palveluryhmäpäällikkö Sanna Nokka.

ProAgrian Lohkotietopankin tietojen mukaan erot satotasoissa ovat merkittäviä eri yritysten välillä.  Ruokinnan kannattavuuden parantaminen onkin mahdollista monissa yrityksissä satotasoa nostamalla ja tuotantopanosten käyttöä tehostamalla.

Säilörehukartoituksella ja kasvustohavainnoilla arvioidaan tehtyjä viljelytoimenpiteitä

Nurmihavaintoja tekemällä saadaan arvokasta tietoa tulevan säilörehun määrästä ja laadusta. – Kasvustohavaintoja voidaan tehdä nurmilla koko kasvukauden ajan. Havaintokierroksella pohditaan yhdessä yrittäjän kanssa jo tehtyjen valintojen toteutumista, kuten kylvetyn nurmiseoksen todellista seossuhdetta pelto-olosuhteissa eri satoerissä. Kasvuston värin, juuriston, maan rakenteen ja analyysitulosten perusteella arvioidaan ravinteiden käyttöä. Kylvötekniikkaa verrataan toteutuneeseen tiheyteen ja arvioidaan täydennyskylvön tarvetta laadun ja määrän näkökulmasta, kertoo nurmentuotannon Huippuosaaja Anu Ellä ProAgria Länsi-Suomesta.

Havaintojen pohjalta mietitään nykyisen perustamis- ja viljelytavan tarkoituksenmukaisuutta sekä säilörehun korjuun onnistumista. Ruokinnan suunnitteluun on nurmihavaintojen jälkeen tarjolla enemmän näkemystä sekä ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. – Ulkopuolinen asiantuntija tuo mukanaan vertailutietoa ja uusia ideoita viljelyn sekä ruokinnan suunnittelun tueksi. Tilakohtaisen havainnoinnin tehostajana toimii myös suositut nurmiteemaiset benchmarking-pienryhmät. Ohjatuissa ryhmissä jaetaan nurmitietoa ja käytännön kokemuksia, sekä vertaillaan ja haetaan yhdessä keinoja positiivisiin muutoksiin. ProAgrian BM-pienryhmät ovat kiinteä osa uusia Nurmipalveluja, toteaa Ellä.

– Säilörehukartoituksessa perehdytään tilan säilörehun tuotantoon kokonaisuutena. Pellolla tehtävien nurmihavaintojen lisäksi käydään läpi säilörehun korjuun ja säilönnän aikaisia tapahtumia. Kartoituksessa etsitään oleellisimmat säilörehuun liittyvät ongelmat ja riskit sekä tehdään käytännön suunnitelma, miten tuotantoa voitaisiin kehittää nykyisestä, Ellä kertoo.

Pitkäjänteistä kehittämistä asiantuntijan tuella

Säilörehukartoituksen jälkeen kehittämistyötä jatketaan ProAgrian Nurmipalvelujen avulla, joista yrittäjä voi valita tarpeitaan vastaavan kokonaisuuden. NurmiToiminta on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat varmistaa rehun oikea-aikaisen korjuun ja kaikille eläinryhmille riittävästi sopivaa rehua. NurmiTuotto kannattaa valita, kun halutaan nostaa satotasoja ja korjata hyvälaatuista säilörehua yrityksen eri eläinryhmien tarpeiden täyttämiseen.

NurmiKasvu on investoivan, investoineen sekä kehittävän tilan palvelukokonaisuus, joka räätälöidään sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi. – Monesti investoinnin yhteydessä voimat kuluvat rakentamiseen, eläinten hankintaan ja uusien toimintatapojen opettelemiseen. Säilörehutuotannon kehittämiseen ei enää jää riittävästi paukkuja. Tärkeää on kuitenkin saada heti uuden navetan käyttöönotosta lähtien hyvälaatuista karkearehua kasvaneen tai kasvavan eläinmäärän tarpeisiin. Tästä syystä pellonkäytön ja säilörehun tuotannonsuunnittelu tulisi olla osa investoinnin suunnittelua, toteaa nurmen Huippuosaaja Jarkko Storberg ProAgria Länsi-Suomesta ja jatkaa, – Monilla kehittävillä tiloilla eläinaines ja ruokinta ovat jo hyvässä kunnossa, mutta säilörehun tuottaminen on tehotonta ja kallista. Oman nurmentuotannon satotaso ja sen tuottamisesta syntyneet kustannukset pitää ensin omassa yrityksessä selvittää, jotta voi alkaa säilörehuntuotantoaan kehittämään.

Lisätietoja:

Anu Ellä, Nurmentuotannon Huippuosaaja, ProAgria Länsi-Suomi, anu.ella@proagria.fi, puhelin 040 180 1260

Jarkko Storberg, Nurmentuotannon Huippuosaaja, ProAgria Länsi-Suomi, jarkko.storberg@proagria.fi, puhelin 0400 849 992

Sanna Nokka, maitoyritysten palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, sanna.nokka@proagria.fi, puhelin 020 747 2456

 

 

 

 

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.