ProAgrian osastolta uutta suuntaa tulokseen ja räätälöityjä ratkaisuja

10.06.2011

ProAgrian osastolla KoneAgriassa paneudutaan yrittäjyyteen tilan kehittämisen ja tulosten näkökulmasta. Uutuuksina osastolla ovat esillä maitotilojen KarjaKompassi-palvelukokonaisuus, IT-kauppa ja Agonetin Keskustelukanavan äänestystoiminto. ProAgria Maatalouden Laskentakeskus esittelee uutuutena arkea helpottavaa Naseva-yhteyttä ohjelmissaan.

Tuottavuutta ja tehoa ruokintaan

KarjaKompassi on laaja uuden ajan palvelukokonaisuus maitotilan tuotannon suunnitteluun, seurantaan ja simulointiin. Se yhdistää karjan, rehut ja talouden ja siten auttaa johtamaan tilaa kokonaisuutena. Sen avulla voidaan seurata ja analysoida tuotantoa sekä laskea kannattavuutta. Tietojen analysointiin pohjautuen voidaan tehdä ennusteita ja uusia suunnitelmia. Karjakompassi-palvelukokonaisuudesta osastolla voi tutustua Rehuvaste- ja Ruokinnan seuranta-palveluihin.

Ruokinnan seurannan avulla selviää rehustuksen vaikutus maidontuotannon kannattavuuteen vertaamalla toteutunutta ruokintaa, maitotuotosta ja taloutta suunniteltuihin lukuihin. Näin päästään heti kiinni mahdolli¬siin ongelmiin rehun kulutuksessa ja ruokinnan koostumuksessa. Korjaavat toimet päästään tekemään nope¬asti ja menetyksiltä maitotuotoksessa ja tuloissa vältytään.

Rehuvaste-palvelulla pystytään maitotilan tuotosta ja taloutta optimoimaan entistä paremmin. Palvelu tuottaa tietoa, miten ruokkia lehmät taloudellisesti, mikä rehustusvaihtoehto on tilalle tuottavin ja samalla kannattavin ja millä vaihtoehdolla vaikutetaan eniten maidontuotantoon.

IT-kaupasta räätälöityjä kokonaisratkaisuja maatiloille

ProAgrian uusi IT-kauppa tarjoaa ammattiohjelmin varustettuja tietokoneita, kirjoittimia ja puhelimia maatilayrittäjien tarpeisiin. IT-kauppa yhdistää hyvän valikoiman tehokkaita ja kestäviä It-laitteita, ajanmukaiset ammattiohjelmat sekä asiantuntevan tuen niiden käyttöön. Alansa tunteva puhelintuki varmistaa, että ohjelmista ja laitteista saa täyden hyödyn kaikissa tilanteissa.

ProAgria Maatalouden Laskentakeskuksen uutuutena on Ammu-, TehoElmer- ja Pihvi-ohjelmien yhteys Nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään eli Nasevaan. Yhteyden avulla tietojen tallennus hoituu yhdellä kirjauksella sekä Nasevaan että neuvonnan tietokantaan. Esittelyssä on myös MobiAmmu, jolla voi lukea ja tallentaa eläinten tietoja ja tapahtumia kätevästi kännykän kautta navetassa.

Osastolla on voi tutustua viljelysuunnitteluohjelma WebWisun ja talousohjelmisto Wakan uusimpiin toimintoihin ja hyödyntää samalla näyttelytarjoukset. Kannattavan toiminnan avaimista voi keskustella talousneuvojien kanssa.

Agronet-verkkoportaalissa uutuutena on keskustelupalstan äänestystoiminto, jolla voi äänestää ajankohtaisista aiheista.

Energia tehokkaaseen käyttöön

Tilakohtaisen energiasuunnitelmasta selviää, mistä energiaa kannattaa säästää ja mitkä ovat kehityskohteet. ProAgrian osastolla voi selvittää, mitä energiasuunnitelma sisältää ja millaisia hyötyjä niistä on erilaisilla tiloilla saatu. ProAgrialla on kokemusta suunnitelmien tekemisestä ja vertailutietoa on jo saatavilla.

Osaston asiantuntijoilta saa tietoa myös valtakunnallisesta maatilojen energiaohjelmasta, energiayrittäjyydestä ja sen kannattavuudesta.

Investoivan tilan tukitiimi kerää eri alojen asiantuntijat hankkeen tueksi, jotta kokonaisuus olisi hallitusti johdettavissa ja toteutettavissa. Tukitiimin toiminnasta on laajentajilla hyviä kokemuksia. Asiantuntijoiden osaaminen on koettu erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi investointitilanteissa.

ProAgria on koonnut asiantuntija- ja rakennuttamispalvelunsa sekä rakennussuunnittelunsa yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiantuntijoiden joukosta poimitaan asiakkaan tarvitsemat henkilöt tilanteen mukaan. 

Investoivien tilojen on mahdollista ostaa haluamansa kokonaisuus myös avaimet käteen -periaatteella ja keskittyä itse tilakokonaisuuden johtamiseen. Osastolla voi tutustua onnistuneisiin investointikohteisiin ja keskustella asiantuntijoiden kanssa tulevaisuudensuunnitelmista.


Lisätietoa
Kotieläinvastaava Sanna Nokka, ProAgria Farma, puh. 010 273 1500, sanna.nokka@proagria.fi

 

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.