Pienryhmät

1 min lukuaika

Hankkeet

Pienryhmässä voit yhdessä yrittäjäkollegoiden kanssa pureutua liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Hymyhameii nettisivut teemakuva 620x360

Yhteistyöllä yrityksille lisää kilpailukykyä -pienryhmät

  • Pienryhmän koko on neljästä kahdeksaan yritystä.
  • Pienryhmä kokoontuu neljä kertaa, kaksi tuntia kerrallaan noin kahden viikon välein, joten pienryhmän toiminta kestää pari kuukautta.
  • Pienryhmää edeltää teemaan herättelevä alustus, jonka jälkeen aiheeseen syvennytään työpajassa.
  • Pienryhmässä saat käytännön ohjausta ja samalla kuulet muiden yrittäjien kokemuksia.
Hankkeessa on tarkoitus käynnistää syksystä 2019 alkaen 10 pienryhmää, jotka keskittyvät liiketoiminnan kehittämiseen eri teemojen avulla.