Mansikan kasvukuntoryhmä

2 min lukuaika

Hankkeet

Mansikan kasvukuntoryhmä aloittaa keväällä

Mansikkalaatikko fb kotivisut

MANSIKAN KASVUKUNTORYHMÄ ALOITTAA KEVÄÄLLÄ 2020

Mansikan kasvukuntoryhmässä saat paljon tietoa maaperäsi sekä mansikkakasvustosi kunnosta. Pienryhmässä mukana oleville tiloille tehdään mm. uudenlainen NIR-maaperäanalyysi, jonka tarkoituksena on selvittää mansikalla pitkään viljelyksessä olleen maaperän kasvukuntoa. Maaperästä kartoitetaan myös taudinaiheuttajien esiintymistä. Lisäksi mansikan kasvukuntoa selvitetään mm. kasvustokäynnein sekä kasviravinneanalyysin avulla.

Alustavasti suunnitellut kasvusto- ja maaperäanalyysit ryhmään osallistuvilla tiloilla v. 2020

  • ProAgrian laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimus mansikalta (Eurofins, mm. pH, johtoluku, pää- ja hivenravinnepitoisuudet, maaperän mikrobiologinen aktiivisuus, vedenpidätyskyky, lajitesuhteet, KVK, varastoravinteiden ja orgaanisen aineksen määrä jne.)
  • DNA Multiscan laaja tautikartoitus mansikalta (Eurofins)
  • Kasviravinneanalyysi mansikalta (Eurofins)
  • Pienryhmätapaamisia keväisin ja syksyisin
  • Kasvustokäynnit ja analyysit tilalla kasvukauden aikana (kuoppatesti, penetrometrimittaus, tuholaistarkkailu, kastelu- ja lannoituskäytännöt)
  • Tilakohtainen raportti kasvukauden aikaisista tuloksista
  • Pienryhmässä pohditaan yhdessä mm. analyysien tuloksia ja käytäntöjen kehittämistä
  • Mahdollisuus testata Verderan hyötymikrobivalmisteita mansikan avomaaviljelyssä

Verdera Oy:n hyötymikrobivalmisteiden testaus

Ryhmästä neljän tilan on mahdollista testata biologisten kasvunedistäjien ja kasvinsuojeluaineiden hyödyntämistä. Tiloilla testataan istutuksen yhteydessä upotuskäsittelynä käytettäviä, mansikalle hyväksyttyjä valmisteita. Istutettavista taimista analysoidaan mahdolliset taudinaiheuttajat ennen käsittelyjä.

Käytettyjen valmisteiden vaikutuksia mm. taimien kokoon ja kasvuun havainnoidaan vuosina 2020 ja 2021 sekä havainnoidaan mahdollisia juuristotautioireita. Lisäksi havainnoidaan upotuskäsittelyjen vaikutusta taimien talvehtimiseen sekä kukintaan. Lisäksi jollakin tilalla on mahdollista testata biologista ruiskutusohjelmaa mansikan avomaaviljelmällä.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki mansikkatilat Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta. Toimenpidetilojen määrää voidaan joutua rajoittamaan. Muutokset suunnitelmiin ovat mahdollisia.

Lisätiedot sekä ilmoittautumiset: Minna Pohjola, p. 050 664 72, minna.pohjola@proagria.fi

Tervetuloa mukaan!