Maataloustukien syysilmoitus ajankohtainen 19.-30.10.2015

13.10.2015

Viljelijät jotka antoivat ympäristötuen sitoumuksen yhteydessä lohkokohtaisina toimenpiteinä talviaikaisen kasvipeitteisyyden ja lannankäytön tehostamistoimenpiteitä (lietteen sijoittaminen, ravinteiden- ja orgaanisten aineiden kierrättäminen) on muistettava tehdä ilmoitus niistä lohkoista, jotka täyttävät ne toimenpiteet. Muuten tuet jää niiltä osin saamatta. Talviaikainen kasvipeitteisyysvaatimus (vähintään 20 %) on samalla sitoumusehto joka tulee täyttää, ettei tulisi tukien takaisinperintää. Kaikkien viljelijöiden kannattaa varautua ilmoitukseen, paitsi niiden jotka eivät antaneet ympäristötuen sitoumusta.

Syysilmoitus on helpoin antaa sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi/login.jsp). Tämän voivat tehdä nekin viljelijät, jotka antoivat tukihakemuksensa keväällä paperisena lomakkeena.

Talviaikainen kasvipeitteisyys:

Viljelijä ilmoittaa ne lohkot, jotka jäävät talviajaksi kyntämättä.
Kasvipeitteisyyttä voi täyttää 20 %:iin asti peltoalasta myös kevennetysti muokattu pelto.

Tukea maksetaan 20 - 40 - 60 %:n rajan kasvipeitteisyyden ylittyessä, josta 60 % ylitys tuo
11 €/ha. Syyskyntöjen suunnittelu on siten ajankohtaista.

Lietteen sijoittaminen peltoon:

1.5. – 30.10.2015 peltoon sijoittavalla tai multaavalla kalustolla levitetty lanta antaa 40 €/ha lisätukea, mikäli käyttömäärä on vähintään 20 m3/ha.

Lohkot ilmoitetaan peruslohkoittain, mutta mikäli levitysala oli pienempi kuin peruslohkon ala, ilmoitetaan todellinen levityspinta-ala. Tässä kannattaa muistaa vähentää vesistön varressa edellytettävät suojaetäisyydet.

Ravinteiden- ja orgaanisten aineiden kierrättäminen:

Tilan ulkopuolelta tulevalle kuivalannalle (tai muulle org.aineelle), joka levitetään 1.5. – 30.10.2015 ajalla vähintään 15 m3/ha maksetaan tätä tukea. Lohkoilmoitusten lisäksi maataloustoimistoon tulee toimittaa luovutussopimuslomake, maksukuitti tai kuormakirja allekirjoitettuna 30.10. mennessä. Kuiva-ainepitoisuus tulee olla lannalla vähintään 20 %.

Lähetettävät tiedot on oltava merkittynä myös lohkokirjanpidossa.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.