Luomuviljan markkinakatsaus 30.9.2010

10.06.2011

Luomuviljan hinnan nousu maltillista

Luomuviljan hinta ei ole noussut tämän alkusyksyn aikana yhtä voimakkaasti kuin tavanomaisen viljan hinta (pl kaura). Normaalisti luomuviljan hinta on ollut noin 30 % parempi kuin tavanomaisen viljan, mutta nyt näin ei ole. Hintakehitykseen vaikuttavat viime kevättalvella tehdyt tuotantosopimukset sekä markkinoilla liikkuvan viljan ja sitä kautta kilpailun vähäisyys.

Luomuviljan hinta on seurannut tavanomaisen viljan hintaa viiveellä. Tällä hetkellä on jo nähtävissä ensimmäisiä merkkejä tavanomaisen viljan hintapiikin tasoittumisesta. Se miten kyseinen hinnan nousu vaikuttaa luomuviljaan jää nähtäväksi.

Odotettavissa on, että luomuviljan hinta erottuu tavanomaisesta viimeistään tulevan vuoden keväällä, jolloin ketjussa tehdään uusia luomuviljan ja sen jatkojalosteiden myyntisopimuksia. Viljelijän kannattaa valita jatkossa sopimuksia, jossa hän voi itse vaikuttaa viljan hinnan muodostumiseen. Tuotantosopimuksia tehtäessä kannattaa käyttää harkintaa, sillä sopimukset perustuvat yleensä myytäviin tonneihin, ei tuotannossa oleviin hehtaareihin. Sopimuksia tehtäessä on huomioitava myös sadon vuosittainen vaihtelu. Suositeltavaa on, että viljan markkinointi perustuu suunnitelmaan ja että vähintään puolesta sadosta on sopimuksia, mielellään kahdesta kolmasosasta.

Vaikka luomuvilja ei vielä tällä hetkellä merkittävästi vaihdakaan omistajaa markkinoilla, hyvälaatuiselle tavaralle löytyy aina ostaja. Vehnän valkuainen on tänä syksynä ollut korkea 14-15 % ja siitä maksetaan lisähintaa. Vastaavasti kaura on kevyttä, mutta vielä 50 hehtolitran painoista kauraa otetaan vastaan. Heikompilaatuisesta kaurasta ei juuri saa rehukauraa parempaa hintaa.

Viljan ennakkonäytetietojen toimittaminen on vielä kesken, joten lopullista sadon kokonaismäärää ei ole vielä saatavilla. Toivottavaa onkin, että ennakkonäytteitä ja määrätietoja toimitetaan ostajille mahdollisimman pian.


Kotimaan markkinahinnat syyskuun lopussa 2010
 
Hinta €/tn 30.09.2010. Suomessa toimitettuna vastaanottopisteeseen, alv 0
Herne 300 €/tn
Härkäpapu 310 €/tn
Rypsi 500–600 €/tn
Elintarvike kaura  190 €/tn
Myllyvehnä 230 €/tn
Ruis 200–240 €/tn
Elintarvike ohra 190 €/tn

Hinnoissa ei ole huomioitu sopimus- tai laatulisiä ja valkuaishinnoittelua.

Valkuaiskasvien ja rypsin markkinat odottavat

Valkuaiskasvien ja rypsin markkinat ovat tällä hetkellä odottavat. Valkuaiskasvien ja rypsin viljely ei onnistunut viime kasvukaudella yhtä hyvin kuin aiemmin. Sadot jäivät normaalia huomattavasti alhaisemmiksi. Huoli onkin peltoalan pysymisestä valkuaiskasvien ja rypsin tuotannossa. Helteen ja kuivuuden vaikutus näkyi viljoja selkeämmin valkuaiskasvien ja rypsin viljelyssä. Valkuaiskasvien ja rypsin ostajat muistuttavatkin, ettei yhden vuoden tuloksista kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Valkuaiskasvit ja rypsi sopivat erittäin hyvin luomun viljelykiertoon. Suositeltavaa onkin, että ne jotka jo pohtivat seuraavaa kasvukautta ottaisivat huomioon valkuaiskasvit ja rypsin tulevalla kasvukaudella. Valkuaiskasveille ja rypsille on Suomessa jatkuvasti kysyntää ja normaalioloissa niistä saa kohtuuhyvän sadon.

Tulevan vuoden viljelysuunnitteluun vaikuttaa, omien peltojen kasvukunto. Monipuolisen viljelykierron avulla vähennetään sekä sato- että hintariskejä ja viljelysuunnitelmaan on hyvä tehdä tarkennukset kevään markkinatilanteen mukaan.

Luomuviljan markkinakatsauksen tiedot pohjautuvat ProAgria Keskusten luomuneuvojien, Helsingin Myllyn, Pohjolan Luomun, Juvan Luomun, Kankaisten Öljykasvien sekä Raision, Agrimarketin ja Leipomo Rostenin näkemykseen.

Euroopassa viljakauppa vilkastui syyskuussa

Englannissa on saatu hyvä sato huolimatta myöhäisestä keväästä ja kuivasta kesästä. Viljamarkkinat ovat lähteneet hitaasti liikkeelle, mutta syyskuussa viljakauppa on vilkastunut. Tämän hetken hintataso on lähellä Suomen hintatasoa, mutta hintatilanne on erittäin epävakaa johtuen tuonnista ja tavanomaisista viljamarkkinoista.

Hermostuneen viljasesongin alun jälkeen Saksan luomuviljan markkinat näyttävän tasaantuneen. Viljan hinnat ovat selvästi nousseet elokuusta, mutta nousu on jo hidastunut. Saksassa saatiin keskimääräistä pienempi sato ja huomio onkin nyt viljan laadussa, sillä laatutavaraa on saatavilla normaalivuotta vähemmän. Saksassa on pulaa korkealaatuisesta myllyvehnästä ja korkeasta sitkopitoisuudesta maksetaan viimevuotista parempia laatulisiä. Kaurankäyttäjät ovat alentaneet alhaisen hehtolitrapainon vuoksi omia laatuvaatimuksiaan.

 Kokonaishintakuvaa on vielä vaikea muodostaa, koska viljan tuottajat, välittäjät ja käyttäjät eivät ole saaneet selkeää tietoa sadon määrästä ja laadusta. 

Sateiden takia ennen kaikkea luomuvehnän sakoluvut ovat alhaalla, mutta viivästynyt korjuu on heikentänyt vehnän proteiinipitoisuutta ja hehtolitrapainoa. Tietyillä Saksan alueilla vain 35-40 % vehnäsadosta täyttää myllyjen laatuvaatimukset.
 
Kauran hehtolitrapainot ovat heikkoja, monin paikoin alle 50 kg/hl. Jotkut ostajat ovat hyväksyneet 48 kg/hl kauraa, mikä riittää puurohiutaleiden ja jauhojen valmistukseen. Kauran tuonti Skandinaviasta ja Baltiasta ei ole tänä vuonna yhtä helppoa kuin yleensä, koska myös siellä pitkät sateet tai kuivuus ovat aiheuttaneet laatuongelmia.

Lisätietoja
Marja Suutarla, ProAgria Kymenlaakso, puhelin 020 7473 405, marja.suutarla@proagria.fi   
Päivi Tähtinen, Maa- ja metsätalousministeri, puhelin 09 160 52224, paivi.tahtinen@mmm.fi
www.vyr.fi

Tiedot on koottu yhteistyössä Vilja-alan yhteistyöryhmän kanssa.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.