Lumolaidun-kartoitukset

1 min lukuaika

Hankkeet

Tilakohtaiset kartoitukset

Lumolaidun nettisivu toinenkuva 0

Hankkeessa tehdyt maaperäkartoitukset ovat valmistuneet. LUKEn tutkijoiden Ansa Palojärven ja Marleena Hagnerin yhteenveto on ladattavissa tämän sivun alaidassa. Tutkijoiden kirjoittama artikkeli Elämää luonnonlaidunten maaperässä (Käytännön maamies 1/2020) löytyy täältä.

Hankkeeseen osallistuvilla tiloilla ja Luodon saaressa tehtiin alkukartoitus, jossa selvitettiin tarvittavat taustatiedot, määritetään tutkimusalat ja määritetään tavoitteet luonnonlaitumien hoidon suhteen.
Kartoituksen avulla selvitetään, millaisia luonnon monimuotoisuusarvoja alueilta löytyy. Kartoituksia tehdään koskien kasvillisuutta, linnustoa, hyönteisiä, sieniä sekä maaperän monimuotoisuutta. Kartoitukset alkoivat kesällä 2019 ja päättyivät vuonna 2021. Kartoitukset toteuttavat Luonnonvarakeskus, Tampereen Hyönteistutkijainseura r.y ja Tmi Luonto-Lasse.

Hankkeen alkaessa kaikilla kohteilla tehtiin kasvillisuuskartoitus kesällä ja syksyllä sekä maaperän monimuotoisuuskatsaus. Hankkeen edetessä tehtiin valituilla kohteilla tarkempaa kartoitusta.

Hyönteisiä kartoitettiin kaikilla tiloilla kolmen vuoden aikana.

Saatuja tuloksia käytetään sekä kohteiden hoidon kehittämiseen että tutkimustiedon hankkimiseksi luonnonlaitumien vaikutuksesta luonnon monimuotoisuuteen.