Logot ja logon käyttö

2 min lukuaika

Mediapankki

ProAgrian logoa käytetään kaikessa liiketoimintaan liittyvässä toiminnassa.

Pisara logosivut edit
ProAgrian logoa käytetään kaikessa liiketoimintaan liittyvässä toiminnassa. Logoa käytettäessä on sen mittasuhteet säilytettävä alkuperäisinä. ProAgrian logosta on olemassa värillinen, mustavalkoinen ja yksivärilogo.

Värillinen logo

Värillisessä logossa teksti on musta 100 % ja idun vihreä väri on PSM 361 (2-värinen työ)
CMYK-värimääritys vihreälle idulle: cyan 75 %, yellow 90 %, teksti on musta 100 %

Mustavalkoinen logo

Mv-logossa idun harmaa on musta 30 %.

Tyhjä tila ja tausta

Käytettäessä ProAgrian logoa on sen ympärille jätettävä riittävästi tyhjää tilaa, jotta se erottuu selvästi muusta tekstistä tai kuvista.
Tyhjä tila logon ympärillä logon ulkoäärilaidoista mitattuna on seuraava:
  • Ylhäällä ja alhaalla puolet ProAgrian logossa olevan pikku a-kirjaimen korkeudesta
  • Sivuilla puolet ProAgrian logossa olevan pikku a-kirjaimen leveydestä.
Logolla on oltava valkoinen tausta, eikä sitä saa sijoittaa esim. kuvan tai värillisen pohjan päälle ilman valkoista taustaa.

ProAgria Keskus -logo ja sen käyttö

ProAgria Keskus -logo muodostuu ProAgria logosta, johon on liitetty taustayhteisön nimi tietyn kokoisena kirjoitettuna ProAgrian fontilla. Paikallista logoa ei saa itse muodostaa kuvasta ja kirjoitetusta tekstistä, vaan on käytettävä alkuperäistä logoa sen oikeassa mittasuhteessa.

Paikallinen käyttö

Paikallisessa käytössä on sallittua käyttää myös pelkkää ProAgrian logoa ilman organisaation nimeä. On kuitenkin muistettava, että taustayhteisön nimi on alkuperäisessä logossa aina merkin oikealla puolella, eikä sitä saa irrottaa merkistä ja kirjoittaa irralleen sen ala- tai yläpuolelle. ProAgria-logosta ei ole olemassa versiota, jossa merkki ja nimi ovat allekkain.
Logoa käytettäessä on sen mittasuhteet säilytettävä alkuperäisinä.

Logon tarina

ProAgrian logo ”ITU” kertoo maahengestä, jota symboloi siemenestä kehittynyt itu. Se on samalla vertauskuva maasta kasvavasta uudesta elämästä. Se kuvaa kasvua, tuottoa, menestymistä, liikettä ylöspäin. Siinä on tieto, taito ja tulevaisuudenusko. Merkissä näkyy myös käden jälki.
Se kertoo luovuudesta, ja uudella tavalla tekemisestä. Klassiset kirjaimet kertovat perinteestä. Vihreys tuo merkkiin värin. Se on elämän väri, sillä ilman aurinkoa ei ole vihreää. Väri myös symboloi uusiutumista, kevättä, maaseutua ja luontoa.