Liiketoiminnan kehittäminen

1 min lukuaika

Talous

Suunnitellessasi yrityksesi tulevaisuutta kannattaa hyödyntää ammattilaisen osaamista.

Scanstockphoto image 223347 1

Suunnitellessasi yrityksesi tulevaisuutta kannattaa hyödyntää ammattilaisen osaamista. Saat perustellut ratkaisuvaihtoehdot, varmuutta päätöksiisi ja kattavan suunnitelman kehittämiseen.

Elinkeino- ja taloussuunnittelussa teemme suunnitelman yrityksesi kehittämiseksi 5-10 vuodeksi. Suunnittelu sisältää mm. investointi- ja rahoitussuunnittelun sekä kannattavuuslaskennan. Tarvittaessa laadimme useampia laskelmia kuvaamaan yrityksesi eri kehittämisvaihtoehtoja. Palveluun voi halutessasi kuulua myös rahoitustukihakemusten laatiminen.

Taloussuunnitelmasta saat:

  • kuvan yrityksesi nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista
  • tietoa kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksista kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen
  • tukea päätöksentekoon
  • monipuoliset kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat

Palvelu sopii erityisesti silloin, kun suunnittelet tuotannon laajentamista, sukupolvenvaihdosta tai muita merkittäviä investointeja. Taloussuunnitelmaa voit hyödyntää myös talouden tervehdyttämisen suunnittelussa. Investointitukea hakiessasi tiedot esitetään elinkeinosuunnitelmassa.
Liiketoimintasuunnitelmassa teemme suunnitelman yrityksesi kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Suunnitelma ottaa huomioon yrityskokonaisuuden, suunnitelmien toteuttamiskelpoisuuden, pitkän aikavälin vaikutukset ja riskit.

Liiketoimintasuunnitelmassa:

  • analysoimme yrityksesi nykytilan ja toimintaympäristön kehityksen
  • kartoitamme sinun voimavarasi ja tilasi kehittämismahdollisuudet
  • visioimme kanssasi yrityksesi tulevaisuutta
  • asetamme selkeät tavoitteet
  • suunnittelemme toimenpiteet tavoitteidesi saavuttamiseksi
  • arvioimme riskit ja toimenpiteet niiden torjumiseksi

Suunnitelmaa voit käyttää myös selvityksenä rahoittajille yritystoiminnan kannattavuudesta ja rahoituskelpoisuudesta. Palvelu sopii yritystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tärkeiden muutosvaiheiden hallintaan.