Laidunyhdistyksen nurmipalkinto Tupamäen tilalle Tarvasjoelle

07.10.2016

Laidunyhdistys ry.
 

Laidunyhdistyksen nurmipalkinto Tupamäen tilalle Tarvasjoelle

Varsinaissuomalainen maitotila korjaa laadukasta säilörehua yli kymppitonnin hehtaarilta

Laidunyhdistys jakoi vuoden 2016 nurmipalkinnon KoneAgriassa 7.10.2016. Järjestyksessään kuudes nurmipalkinto luovutettiin Tupamäen tilalle Perttu Uusitalolle ja Iina Näyskälle osoituksena onnistuneesta ja tuloksellisesta nurmentuotannon kehittämisestä.

Hyvät nurmisilmät pohjana onnistumiselle

– Tupamäen tilan tasokas rehuntuotanto perustuu nopeaan nurmikiertoon, tiheyden varmistamiseen jo perustamisvuonna sekä monipuolisten nurmipalkokasvipitoisten nurmiseosten käyttöön. Tila panostaa maan kasvukuntoon, viljelykiertoon ja massiiviseen juuristoon osana ravinteiden ottoa. Tarvittavia korjauksia toimenpiteisiin tehdään kasvustohavaintojen ja analyysitulosten perusteella. Satotaso on noussut, rikkakasvitilanne parantunut ja myös ruokinnallinen laatu on parantunut muutaman vuoden aikajaksolla. Tähän johti nurmikierron lyhentäminen, suojakasvien vaihtaminen, täydennyskylvön lisääminen ja nurmiseoksen kasvien uudelleen valinta.

Tärkeintä onnistuneessa kokonaisuudessa ovat työstään innostuneet yrittäjät, jotka seuraavat toimintatapojen muutosten vaikutuksia tulokseen. Perttu Uusitalo on ollut neljä vuotta aktiivisesti mukana Anu Ellän ja Jarkko Storbergin ohjaamassa ProAgria Länsi-Suomen nurmiryhmässä, jossa konsteja hyvään nurmituotantoon pohditaan ja jaetaan avoimesti. Saman pienryhmän 15 karjatilan säilörehun keskisato on yli 9000 kg ka/ha. Ryhmässä käydään läpi säilörehuprosessin vaiheita ja kyseenalaistetaan tottumuksia.

Havainnot kehittämisen lähtökohtana

Tupamäen tilalla kasvustoja havainnoidaan jatkuvasti ja säilörehun laadun ja määrän tuloksia analysoidaan säännöllisesti. Ongelmakohtiin tartutaan nopeasti ja muutoksen vaikutuksia seurataan. Nurmentuotannon kehittämisen tuloksena tilan säilörehunurmen keskisato on ollut kahtena peräkkäisenä, kasvuolosuhteiltaan erilaisena vuonna, selvästi yli 10 000 kg ka/ha.

Parhaan palautteen onnistuneesta rehuntuotannosta saa navetalla. Iina Näyskä havainnoi jatkuvasti, kuinka ape maittaa ja onko sitä varmasti riittävästi tarjolla. Säilörehun laadulla on iso merkitys syöntiin ja sitä kautta maitotuotokseen ja eläinten terveyteen. Tupamäen kahden robotin tilalla on 127 lypsylehmää ja maidon keskituotos on 9884 kiloa.

Nurmialaa on vuodesta riippuen noin 70 hehtaaria ja tilan kokonaispeltoala on 200 hehtaaria. Nuorkarja laiduntaa koko kesän. Valkuaista kasvatetaan pelloilla laadukkaan nurmipalkokasvisäilörehun lisäksi mm. härkäpapusäilörehuna, jota hyödynnetään aperuokinnan komponenttina. Viljelykierrossa on myös kevät- ja syysviljoja sekä sokerijuurikasta. Tupamäen tilalla arvostetaan viljapeltojen välissä kasvavaa nurmea karjatilan ykköskasvina.

Nurmiseos ja tiheys sadontuoton perustana

Nurmen perustamisseoksessa on tällä hetkellä timoteita, nurminataa, ruokonataa, koiranheinää, englanninraiheinää, puna- ja valkoapilaa sekä sinimailasta. Nurmiseos mahdollistaa tasapainoisen ruokinnallisen laadun sekä vahvan ravinteiden oton. Nurmet perustetaan lohkosta riippuen suojaviljassa tai kokoviljasäilörehussa ja pyritään hajakylvömäiseen kylvöjälkeen. Täydennyskylvöä tehdään nurmijyrällä, joka varmistaa myös viimeisen satovuoden sadontuoton. Tänä vuonna on kokeiltu myös viimeisen vuoden nurmien täydentämistä viljoilla.

Korjuukalustona on tehokas karhotin- ja ajosilppuriketju, jonka jälkeen laatuun panostetaan siilolla useammalla traktorilla tallaamalla. Käytössä on vakuumimuovit ja painotus tehdään reunapainopusseilla ja autonrenkailla. Säilörehun laadun onnistumista seurataan ottamalla vuosittain kymmeniä näytteitä, joista korjuuaikanäytteet jaetaan myös Artturi-korjuuaikapalvelussa. Rehun D-arvotavoite pidetään korkeana sekä kevät- että jälkisadoissa. Kevätsadon D-arvo oli tänä vuonna tähän mennessä analysoiduissa näytteissä 685–694 g/kg ka ja toisessa niitossa 688-709 g/kg ka. Lisäksi on tehty alhaisemman D-arvon rehuja nuorkarjalle ja umpilehmille. Raakavalkuaista on ollut tämän kesän analysoiduissa näytteissä
145–182 g/kg ka. Kaikki säilöntätulokset ovat tämänvuotisissa näytteissä hyviä tai kiitettäviä.

Palkinto luovutettiin nurmiseminaarissa 7.10.

Palkinnon jakaa Laidunyhdistys ry:n Säätiö, jonka tehtävänä on tukea laiduntalouden ja muun nurmiviljelyn sekä nurmirehujen käytön edistämistä ja kehittämistä Suomessa. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii agronomi Leila Helaakoski Oulusta ja asiamiehenä agronomi Timo Mallinen Nastolasta. Säätiö ottaa vastaan nurmirehujen käytön kehittämistä tukevia apurahahakemuksia jatkuvan hakuajan puitteissa: timo.mallinen@proagria.fi.

Palkinnon tilan edustajille jakoivat säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Helminen ja palkittavan tilan nurmiasiantuntija Anu Ellä KoneAgria-näyttelyn yhteydessä pidettävässä nurmiseminaarissa Jyväskylässä perjantaina 7.10. klo 11.00. Perttu Uusitalo on yksi nurmiseminaarin panelisteista ja kertoo paneelissa käytännönläheisesti hyvistä nurmikäytännöistään, jotka ovat johtaneet nykyisiin tuloksiin.

Kuvassa (vas) Laidunsäätiön varapuheenjohtaja Jaakko Helminen, Nurmentuotannon huippuosaaja Anu Ellä, Perttu Uusitalo ja nurmentuotannon huippuosaaja Jarkko Storberg. Kuva: Tomi Tuuliranta

Perttu Uusitalo ja Anu Ellä kasvustohavaintoja tekemässä toukokuussa 2016. Kuva Essi Jokela.

Lisätietoja

Laidunyhdistys ry:n säätiön hallituksen puheenjohtaja Leila Helaakoski,
puhelin 029 503 8051, leila.helaakoski@ely-keskus.fi

Tupamäen tila, Perttu Uusitalo,
puhelin 050 356 4599, perttu.uusitalo@tupamaenayrshire.fi

ProAgria Länsi-Suomen nurmihuippuosaaja ja tilan nurmiasiantuntija Anu Ellä,
puhelin 040 180 1260, anu.ella@proagria.fi
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.