Laiduneläimiä tarvitaan monimuotoisen luonnon ylläpitäjiksi

06.05.2020
Laiduntavat eläimet ovat erityisen tärkeitä monimuotoisen maatalousluonnon ylläpitäjiä. ProAgria Etelä-Suomi aloittaa yhteistyökampanjan luonnonlaidunnuksen edistämiseksi yhdessä Metsähallituksen ja kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. Kampanjassa tehdään aktiivista viestintää ja tuotetaan sisältöä laidunpankki.fi -verkkopalveluun. Laidunpankin avulla voi etsiä lisälaidunta eläimille tai löytää eläimiä maiseman hoitajiksi sekä tarjota erilaisia laidunnukseen liittyviä palveluja. Kampanja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.
 
Perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet pääasiassa karjanhoitoon ja maatalouteen liittyvien pitkäaikaisten maankäyttötapojen myötä. Tutkimusten mukaan perinnebiotoopeilla, joilla laidunnus päättyy, luontoarvot lähtevät laskuun. Niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, joilla jokaisella elää omanlaisensa lajisto. Suomen ympäristökeskuksen arvioinnissa (2018) kaikki perinnebiotoopit arvioitiin uhanalaisiksi. 
 
Perinnebiotooppien tärkein hoitomuoto on laidunnus. Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää oikeanlaista jatkuvaa hoitoa. Haasteena on kuitenkin se, että karjatilojen määrä vähenee koko ajan. Yhä useamman perinnebiotoopin hoito perustuukin sopimuslaidunnukseen. Toukokuussa eläimet aloittavat kesäpestinsä mm. Luodon saaressa Nokialla. Kohteen laidunnus vaatii monen toimijan yhteistyötä, mutta työ on palkitsevaa ja sitä on toteutettu onnistuneesti vuodesta 2010 alkaen. Tänä vuonna uutena toimijana kohteessa on Aholaidan lammastila Kangasalta. Maanomistajana on Tampereen seurakunnat, hoidon osarahoittajina ovat Fingrid ja Elenia ja suunnittelusta on vastannut ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut.
 

Laidunpankki yhdistää laidunalueet ja laiduntajat 

Laidunpankki -palvelu perustettiin vuonna 2005 tavoitteenaan lisätä sopimuksellista yhteistyötä ja saada lisää laidunalueita hoidon piiriin. Se on yleishyödyllinen, valtakunnallinen palvelu, joka on käyttäjille maksuton. Palvelussa on nykyisin keskimäärin 15 000 kävijää vuodessa, mutta ilmoittajia on valitettavan vähän suhteessa kasvavaan kysyntään. Yhteistyökampanjan yksi tavoite onkin viestinnän kautta saada myös lisää palveluntarjoajia sekä laidunalueita Laidunpankkiin.
 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.