Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus

2 min lukuaika

Ilmastoratkaisut

Päätehtävänä kalatalouden edistäminen Keski-Pohjanmaalla.

Kp kalat
 • Toimii käytännössä omien sääntöjensä ja hallintonsa määrittelemällä tavalla, ylin päätäntävalta ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksella
 • Jäseniä 20 osakaskuntaa, 3 kalastusyhdistystä ja 3 kalastusaluetta
 • Toiminta koskettaa em. yhteisöjen kautta n. 14 000 henkilöä
Päättävä elin kalatalouskeskuksen vuosikokous, joka valitsee johtokunnan (toimii ProAgria Keski-Pohjanmaan kalatalousvaliokuntana).
 • Johtokunnassa on kaksi jäsentä joka jokilaaksosta, yksi ProAgria Keski-Pohjanmaan, yksi MTK:n edustaja sekä kolme varajäsentä
 • Kalatalouden keskusliiton (KKL) jäsen ProAgria Keski-Pohjanmaan kautta
Päätehtävänä kalatalouden edistäminen Keski-Pohjanmaalla
 • jäsenyhteidöjen toiminnan ohjaaminen
 • kalavesien käytön ja hoidon neuvonta
 • kalastuselinkeinon kehittäminen
 • kalatalousseudun puolustaminen (toimiksiantoina)
Toiminta-alueena Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksot sekä Pyhäjärven seutu (eli Keski-Pohjanmaan sisävesialue).

Toiminta käytännössä

Kalataloudelliset selvitykset
 • kalakantojen tilaa selvitetään virtavesillä yhteistyössä tutkimusta tekevien laitosten (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, yliopistot) ja viranomaisten kanssa (ympäristökeskukset ja TE-keskusten kalatalousyksiköt) sekä konsulttien kanssa
 • kalataloudellisia selvityksiä tehdään erilaisten hankkeiden vaikutusten arviointeja sekä kalavesien tilan ja hoidon tarpeen arvioimista varten
Istutustoiminta
 • kalavesien hoidon näkyvin toiminta, onkikokoisen kalan (kirjolohi, taimen ja nieriä) istutus alkaa varhain keväällä
 • onkikalaa välitetään ja istutetaan keskipohjalisiin vesiin 8-10 tonnia vuosittain
 • kalatalouskeskus hoitaa pääosin sekä alueen omasta luonnonravintoviljelystä (siiat, harjus) että Lestijoen viljelylaitoksella saatujen poikasten (meritaimen) istutuksen alueen vesiin
 • kalatalouskeskus välittää myös muita istukkaita, kuten kuhaa jäsentensä ja muiden asiakkaiden tarpeisiin
Palvelut
Kalatalouskeskuksen palveluhinnasto: jäsenyhteisöjen kokouskäyntejä jatketaan (yksi korvaukseton kokous tai tilaisuus/jäsenyhteisö/vuosi) aiempaan tapaan.

Toimistoneuvonta puhelimen ja sähköpostin välityksellä on myös maksutonta (jos em. neuvonta ei edellytä erityistoimia) samoin jäsenkirjeet ja tiedotteet. Muun neuvonnan taksat ovat seuraavat:

 • perustuntikorvaus on 50,00 €/ tunti + 24 % alv erityistä perehtymistä tai osaamista edellyttävän neuvonnan tuntihinta on 70,00 €/ tunti +alv 24%
 • jos neuvonta edellyttää matkustamista, siitä peritään ao. vuoden matkustussäännön mukainen korvaus (+alv 24 %)
 • matka-ajasta peritään tuntihinnan mukainen korvaus