Kasvutilannekatsaus 30.7.2013

30.07.2013

Kesä- ja heinäkuun lämpimät säät ovat jouduttaneet viljelykasvien kehitystä, joka on nyt 7-10 vuorokautta edellä tavanomaisesta aikataulusta koko maassa. Viljasadosta on tulossa tyydyttävä, mikäli säät suosivat puintikautta ja sato saadaan korjattua hyvälaatuisena talteen. Viljan puinnit ovat alkamassa jo tällä viikolla syysviljojen ja aikaisten ohrien korjuulla.

Kesän sademäärät ovat vaihdelleet paljon alueellisesti ja siten myös tilojen väliset erot satonäkymissä ovat suuret. Etelä-Suomen rannikkoalueella, Lounais-Suomessa ja Kymenlaaksossa kasvustot ovat kärsineet kuivuudesta, kun heinäkuun sademäärät ovat jääneet paikoitellen jopa 20 prosenttiin keskimääräisistä heinäkuun sademääristä.  Osalla Etelä-Suomen tiloista ja Pohjois-Suomessa sadetta on puolestaan saatu tavanomaista enemmän. 

Puinnit käynnistyneet nurmikasvien siemenviljelyksillä

Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Hämeessä nurminadan siemenviljelyksillä puinnit käynnistyivät jo heinäkuun puolivälissä ja sato on lähes kokonaan korjattu. Etelä-Suomen rannikkoalueella, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa puinnit ovat käynnistymässä tällä viikolla.  Timotein siemenviljelyksillä puinnit käynnistyvät tällä viikolla Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Hämeessä. Muualla sadon arvioidaan valmistuvat elokuun puolivälissä.  Myös kuminan puinti on alkanut Uudellamaalla. Siemenhernettä päästään puimaan ensimmäisenä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa ensi viikolla.  Myöhäisemmistä erikoiskasveista härkäpavun puintien arvioidaan käynnistyvän Etelä-Suomessa elokuun loppupuolella. Härkäpavun satonäkymät ovat vaihtelevat: sato arvioidaan hyväksi Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta välttäväksi Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. 

Rukiin puinnit ovat käynnistymässä tällä viikolla Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ja muualla maassa ensi viikolla.  Syysvehnän puinnit ovat alkamassa tällä viikolla Uudellamaalla ja muualla Etelä-Suomessa ensi viikolla. Ruissato arvioidaan monin paikoin tavanomaista pienemmäksi. Sadon laatu arvioidaan tyydyttäväksi suuressa osassa maata ja hyväksi Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla.  Syysvehnäsato arvioidaan määrältään tavanomaista pienemmäksi suuressa osassa maata. Ainoastaan Uudellamaalla ja Pohjanmaalla sadosta arvioidaan tulevan keskinkertainen.  Sato arvioidaan laadultaan tyydyttäväksi ja paikoin jopa hyväksi. Syysviljakasvustot ovat pysyneet hyvin pystyssä lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa, jossa rankat sadekuurot lakoonnuttivat puolet ruiskasvustoista.

Kevätviljojenkin puinnit ovat käynnistymässä. Ensimmäisenä päästään puimaan aikaisia ohria tällä viikolla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Aikaisten monitahoisten ohrien puinti alkaa ensi viikolla Pohjois-Pohjanmaata myöten. Pohjois-Suomessa ohran puintien arvioidaan käynnistyvän kahden viikon sisällä. Aikaisten kaurojen puinti alkaa tällä viikolla Uudellamaalla ja ensi viikolla Varsinais-Suomessa sekä Etelä-Pohjanmaan kaikkein suotuisimmilla alueilla. Muualla maassa kaurakasvustoja päästäneen puimaan elokuun puolivälin jälkeen.

Kevätviljojen satonäkymät ovat hyvin vaihtelevat sateiden paikallisuudesta johtuen. Yleisesti ottaen kevätvehnän satonäkymät ovat kevätviljoista lupaavimmat. Sato arvioidaan määrältään tyydyttäväksi lähes koko maassa. Rehuohran sadon arvioidaan jäävän tavanomaista pienemmäksi Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa, Savossa ja Lapissa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla rehuohrasato arvioidaan määrältään hyväksi.  Mallasohran sadot ovat jäämässä tavanomaista pienemmiksi Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.  Osassa Varsinais-Suomea, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Lapissa kaurasato on jäämässä tavanomaista pienemmäksi, mutta Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla satonäkymät ovat hyvät.  Kevätviljasadon laatu arvioidaan tyydyttäväksi useimmilla alueilla, paikoin jopa hyväksi.

Aikaisin kylvetyt kasvustot ovat yleisesti pärjänneet myöhään kylvettyjä paremmin, sillä myöhään kylvetyt kasvustot orastuivat epätasaisemmin kuivuudesta johtuen. Suorakylvettyjen ja tavanomaisesti muokattujen kasvustojen välillä ei ole näkyvillä selviä eroja. Erot johtuvat lähinnä maaperän kunnosta ja viljelijän taidoista.

Rikkakasvien torjunta on onnistunut pääosin hyvin. Kasvustoissa on kuitenkin monin paikoin ollut tavanomaista runsaammin ohdaketta ja valvattia. Kosteat ja lämpimät säät lisäsivät kasvitautien leviämisen riskiä. Ruostetta on esiintynyt kasvustoissa paikoin runsaasti.  Pohjanmaalla on havaittu runsaasti viljojen lehtilaikkutauteja. Myös viljojen härmää on Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa runsaasti.  Punahometta on toistaiseksi havaittu vähän viljakasvustoissa. Etelä-Suomessa viljakasvustoissa on ollut paljon kirvoja.

Rypsisato arvioidaan tavanomaista pienemmäksi kuivuudesta kärsineillä alueilla Etelä-Suomen rannikkoalueella, Lounais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Hämeessä, Etelä-Karjalassa ja osassa Etelä-Pohjanmaata sato arvioidaan hyväksi.  Pohjanmaalla sadon laatu arvioidaan hyväksi, mutta Kymenlaaksossa tavanomaista heikommaksi. Ensimmäisiä rypsikasvustoja odotetaan päästävän puimaan elokuun loppupuolella Etelä- ja Keski-Suomessa. Rypsikasvustot ovat pysyneet hyvin pystyssä lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa, jossa rankat sadekuurot ovat paikoitellen lakoonuttaneet kasvustoja. Etelä-Suomessa rypsikasvustoissa on havaittu runsaasti kaalikoita.

Toisen säilörehusadon korjuu jatkuu

Säilörehun toisen sadon korjuu aloitettiin heinäkuun puolivälin jälkeen lähes koko maassa. Sadosta on enää korjaamatta 20-30 % lukuun ottamatta Pohjois-Suomea, jossa korjuu on vasta käynnistynyt.  Nurmien jälkikasvu on ollut monin paikoin heikkoa kuivuudesta johtuen. Kuivuudesta eniten kärsineillä alueilla Etelä-Suomessa ja rannikkoalueilla sadon määrä on jäämässä tavanomaista pienemmäksi. Sateiden paikallisuudesta johtuen tilakohtaiset erot satomäärissä ovat suuret. Laadultaan säilörehu on tyydyttävää suuressa osassa maata. Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla laatu arvioidaan hyväksi, mutta Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Kymenlaaksossa välttäväksi. 

Kuivaheinä saatiin korjattua pääosin hyvissä olosuhteissa. Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Lapissa sateet vaikeuttivat jonkin verran korjuuta.

Varastoperuna mukulan muodostusvaiheessa

Varastoperunan kasvustot ovat mukulan muodostusvaiheessa. Sadon arvioidaan muodostuvan tyydyttäväksi. Vähäsateinen heinäkuu on helpottanut perunaruton hallintaa. Perunaruttoa on jouduttu torjumaan ammattiviljelmillä tähän mennessä kahdella tai kolmella ruiskutuskerralla. Koloradonkuoriaisia on havaittu muutamassa paikassa Etelä-Suomessa. Kasvustoja on edelleen tarkkailtava ja koloradonkuoriaishavainnoista on ilmoitettava Eviraan.

Syysviljojen viljely kiinnostaa

Syysviljojen kylvöalat ovat kasvamassa johtuen puintien ajoituksesta ja edellissyksyltä jääneistä kylvösiemenvarastoista. Rukiin ja syysvehnän viljelyalojen ennakoidaan pysyvän ennallaan ainoastaan Pirkanmaalla, Hämeessä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kiinnostus rukiin hybridilajikkeiden viljelyyn on kasvussa lähes koko maassa. Syysrypsin ja –rapsin viljely houkuttaa Etelä-Suomen viljelijöitä, mutta elokuun sääolot vaikuttavat merkittävästi kylvöpäätöksiin.  Kuivuudesta kärsineillä rannikkoalueilla maat ovat tällä hetkellä vaikeasti kylvökuntoon muokattavissa.

Herukoiden satokausi alkanut 

Ensimmäisiä herukoita päästiin poimimaan Etelä-Suomessa jo viikko sitten. Herukoiden korjuu on alkamassa tällä viikolla herukoiden päätuotantoalueella Itä- ja Keski-Suomessa. Mustaherukan sato vaihtelee alueittain, mutta kokonaisuutena sato muodostunee keskimääräiseksi. Kuumat ja kuivat sääjaksot ovat pienentäneet hieman marjakokoa mustaherukalla ja aiheuttaneet punaherukan raakileiden varisemista alkukesän aikana, mikä pienentää satomäärää. Aurinkoisten säiden ansiosta marjat ovat makeita.

Etelä-Suomen omenatarhoissa on alkamassa viikon kuluessa kesälajikkeiden Huvitus ja Pirja poiminta. Muut kesälajikkeet valmistuvat hieman myöhemmin. Kesäomenien sato arvioidaan tyydyttäväksi, Etelä-Karjalassa jopa hyväksi.

Vadelmia on poimittu Etelä- ja Keski-Suomessa parin viikon ajan. Marjoja kypsyy nyt nopassa tahdissa koko maan viljelmillä ja pääsatokausi on kääntymässä lopuilleen. Aurinkoisten säiden ansiosta vadelmat ovat olleet laadultaan hyviä.

Tuorevihannesten valikoima alkaa olla laajimmillaan. Parhaillaan korjataan kerä-, kukka-, parsa- ja kyssäkaalin, rapean keräsalaatin, kiinankaalin, nippusipulin, porkkanan, tarhaherneen, avomaan kurkun ja kesäkurpitsan satoa. Kuivuus on haitannut monella paikkakunnalla tuorevihannesten kasvua ja pienentänyt satoa kasvustojen ahkerasta kastelusta huolimatta. Toisaalta sadekuurot ovat olleet paikoitellen runsaita ja sadetta on saatu liikaakin. Lämpimät säät ovat suosineet tuhohyönteisten esiintymistä, eikä tuhoilta ole täysin pystytty välttymään huolellisesta tuholaisseurannasta ja –torjunnasta huolimatta.  Varastovihannesten kasvu on kesken, joten tulevien viikkojen sääolot ratkaiset sadon määrän ja laadun.  Huippusatoja ei kuitenkaan ole odotettavissa alku- ja keskikesän kuivuudesta johtuen.

Katsaus on laadittu ProAgria Keskusten antamien tietojen pohjalta. Lisätietoja antaa Terhi Taulavuori  puh. 020 747 2475.

Lisätietoja maakunnallisesta tilanteesta myös paikallisilta ProAgria Keskuksilta:

 

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, puh. 040 827 7100, puutarha Arja Raatikainen puh. 050 377 9530

ProAgria Etelä-Savo, Matti Ikonen puh. 0400 624 956, Timo Piispa puh. 040 702 4813,  puutarha Mirja Tiihonen puh. 0400 638 138

ProAgria Etelä-Suomi

Etelä-Karjala, Eino Heinola puh. 0400 358 668, Jussi Nurkka puh. 040 189 6820, Asko Laapas (erityisesti nurmiasiat) puh. 040 721 9991

Kanta-Häme, Satu Näykki puh. 040 709 2450, Heikki Levomäki puh. 040 869 7877, Kaija Hinkkanen (erityisesti luomu) puh. 040 709 2475

Kymenlaakso, Hannu Lehtikangas puh. 040 509 2791, Harri Nopanen puh. 043 824 9603, Anssi Mallat (erityisesti nurmiasiat) puh. 0400 927 294

Pirkanmaa, Ritva Tolppa puh. 0400 163 753, Sari Hiltunen (erityisesti luomu) puh. 050 561 8369, Katri Myry puh. 050 518 4611

Päijät-Häme, Jari Keränen puh. 0400 665 485, Jukka Miettinen puh. 0400 355 551, Harri Touru p. 040 709 2474

Uusimaa, Esa Partanen puh. 0400 463 172, Vilma Kuosmanen puh. 040 742 4729, Juha Simola p. 0400 461 715

Kasvukauteen liittyvissä erityiskysymyksissä vastaavat:

kasvinsuojeluasiat, Eino Heinola puh 0400 358 668

laiduntaminen, Markku Puttonen puh. 040 709 2484, Asko Laapas puh. 040 721 9991

luomu, Sari Hiltunen puh. 050 561 8369, Pekka Terhemaa puh. 040 518 7130

viljamarkkinat, Jussi Nurkka puh. 040 189 6820

erikoiskasvit, (avomaanvihannekset) Marja Kallela puh. 040 513 3118, (marjat ja hedelmät) Tiina Hovi-Pekkanen puh. 040 749 7507, (peruna) Ritva Tolppa p. 0400 163 753

ProAgria Finska Hushållningssälsskapet (FHS), Peter Fritzén, puh. 0400 688 507, puutarha Fredrik Björklund, puh. 050 593 4350

ProAgria Kainuu, Matti Partanen, puh.0400 282 092

ProAgria Keski-Pohjanmaa, Sirkku Koskela, puh. 0400 137 124, Jari Tikkanen 0400 162 147, Seija Roimela 040 8479 740

ProAgria Keski-Suomi, Vesa Laitinen, puh. 020 747 3321, puutarha Marjo Marttinen, puh. 020 747 3322

ProAgria Lappi, Ari Alamikkotervo, puh. 0400 616 970 

ProAgria Länsi-Suomi, Pasi Nummela, puh. 0400 970 913 (Satakunta), Ilpo Hartikainen, puh. 050 569 6881 (Varsinais-Suomi), Marja Tuononen puh. 040 5919 489 (puutarhakasvit)

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm, puh. 0400 860 639,  Patrik Erlund, puh. 0400 860 630

ProAgria Oulu, Leila Laine puh. 045 6578 718, Risto Jokela, puh. 0400 285 294, puutarha Kirsti Voho, puh. 0400 387 406

ProAgria Pohjois-Karjala, Kaisa Matilainen (Joensuun seutu), puh. 040 301 2423, Helvi Leinonen (Keski-Karjala) puh. 040 301 2420, Heidi Nevalainen (Pielisen Karjala) puh. 040 301 2428,  puutarha Päivi Turunen, puh. 040 301 2452

ProAgria Pohjois-Savo, Anu Rossi, puh. 040 179 5001, puutarha Liisa Pietikäinen, puh. 0400 375 583

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh, puh. 0457 526 7303, puutarha Pernilla Gabrielsson, puh. 0457 382 30 70

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back, puh. 050 4417 511, Jenny Granfors, puh. 050 520 2581

Seuraavat tiedotteet:  20.8. ja 10.9. 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.