Kasvustonäytteen ohjeistus

1 min lukuaika

Kasvintuotanto

Ohjeet kasvustonäytteen ottamiseen.

Kuva Elina Valkeinen

Kasvustonäytteiden keruuohje

Mangaani- ja fosforimittarilla voidaan tehdä mittauksia pellolta kerätyistä kasvinäytteistä.
Näytealueen valitseminen:
  • Kerää kasveja hieman eri kohdilta peltoa, sillä mittaustulos on vain niin kattava, kuin siihen kerätyt näytteet.
  • Jos maalaji vaihtelee pellolla paljon, kannattaa kerätä näytteet erikseen eri maalajeilta. Esim. mangaanin käyttökelpoisuus kasville vaihtelee paljon maalajin ja pH:n mukaan.
  • Jos lohkolla on lannoittamaton 0-ruutu (rakeiset lannoitteet, lehtilannoitteet), ota näyte myös siitä.
Kasvien keruu ja kuljettaminen:
  • Kasvit eivät saa nuutua ennen mittaamista! Jos näytteitä täytyy kuljettaa, kasvit kannattaa kerätä juurineen muovipusseihin tai rasioihin. Jos sinulla on useita näytteitä, pidä ne erillään ja merkitse selkeästi.
  • Lämpimällä säällä ja pidemmillä kuljetusmatkoilla kylmälaukku auttaa näytteiden pitämisessä tuoreena.
  • Kerää kokonaisia kasveja, jos mahdollista. Mittaaminen tehdään pääasiassa kasvin nuorimmalta kehittyneeltä lehdeltä. Vertailuna voidaan mitata myös joitain vanhempia lehtiä.
  • Kasvinäytteitä on hyvä olla vähintään 5 kpl/analysoitava alue (esim. 5 kpl 0-ruudusta, 5 kpl aidolta savelta, 5 kpl karkealta hiedalta)