Kasvustokäynti auttaa moneen asiaan

2 min lukuaika

Kasvintuotanto

Kasvustokäynti on osa kehittävän kasvitilan palvelua.

Kasvintuotannon asiantuntija Samuel Jussila arvioi kasvuston väriä, tauti-, tuholais-, rikka- ja ravinnepuutostilannetta sekä laskee kasvitiheyden tehdäkseen viljelijälle toimenpidesuositukset. Kuva: Päivi Meronen
Moni valveutunut ja kokenutkin viljelijä pitää kasvustokäynnin hyötynä ulkopuolisia silmiä ja kokemusten vaihtoa asiantuntijan kanssa.
ProAgria Etelä-Suomen kasvintuotannon asiantuntija Samuel Jussila tekee kasvustokäyntejä ViljelyKasvu-palveluun liittyneillä tiloilla. Käynnin ajoituksen sanelee, mihin tarkoitukseen viljelijä haluaa asiantuntijan kokemusta ja näkemystä. Onko tarve rikkakasvien hallintaan vai kasvitautien ja -tuholaisten torjuntaan?
Samuel Jussila toteaa, että kasvuston arviointi käynnistyy yleissilmäyksellä. – Näkyykö lohkolla merkkejä rakenteellisista vioista kuten kirjavuutta kielimässä mahdollisista tiivistymistä? Näyttääkö kasvusto hyvinvoivalta ja riittävän tiheältä?
Vesitalous kuntoon
Jussilan mielestä tiloilla pitäisi kiinnittää huomiota peltojen vesitalouteen. Maanrakenteesta huolehtiminen on viljelyn perusedellytyksiä. – Salaojat vaativat huoltoa, sillä ne eivät pysy kunnossa ikuisesti. Vanhoissa salaojissa on käytetty varsin niukasti soraa. Vaikka putki itsessään saattaa olla auki, vesi ei pääse kunnolla putkeen, varsinkin jos maa on tiivistynyt.
Ojituksen toimivuus korostuu etenkin kevennetyssä muokkauksessa ja suorakylvössä.
Maan tiivistymistä voidaan mitata penetrometrilla ja rakenteesta saa havainnollista tietoa kuoppatestillä.
Lisälannoitus tarpeen mukaan
Orastiheys tai myöhemmässä vaiheessa tulevien tähkien lukumäärä lasketaan kasvustosta, jotta voidaan arvioida, millainen sato on odotettavissa. Lehtivihreämittaus puolestaan viestittää, onko tarvetta lisälannoitukseen.
Lehtivihreämittaukseen on käytettävissä erilaisia välineitä. Tällä kasvukaudella Jussilalla on käytössä laite, joka määrittää lehtivihreäpitoisuuden kasvustossa liikuttaessa.
Lisälannoitustarpeen ja ajankohdan määrittää, haetaanko viljeltävästä kasvista parasta mahdollista satoa vai jotain muuta esimerkiksi valkuaispitoisuutta.
Toimenpiteistä suositukset
Kasvustokäynnistä viljelijä saa toimenpidesuositukset, jotka auttavat päätöksenteossa. Suosituksiin määritetään kasvinsuojelulliset toimet niin rikkojen, tautien kuin tuholaistenkin suhteen, lisälannoituksen ja korrensääteen tarve sekä maahan kohdistuvat perusparannustoimet. - Viljelijän kanssa keskustellaan myös mahdollisiin kylvövirheisiin liittyvistä asioista ja mietitään, mitä olisi voinut tehdä toisin.
- On asioita, jotka voidaan korjata heti kuluvalla kasvukaudella, ja myöhemmin korjattavia asioita. Tavoitteena joka tapauksessa on parempi ja laadukkaampi sato.
Parhaiten tuottavat ratkaisut
Merkittävimpänä kasvustokäynnin ja ulkopuolisten silmien hyötynä Jussila pitää arviointia, mitä kasvilajeja ja -lajikkeita viljellään milläkin lohkolla. Monesti viljelijä sokeutuu omiin ympyröihinsä, eikä enää näe peltojensa mahdollisuuksia. - Jokaiselle viljeltävälle hehtaarille pitäisi löytää parhaiten tuottava ratkaisu ja sitä kautta paras mahdollinen kannattavuus koko tilan kannalta.
- Mitkä ovat parhaat lajikkeet ottaen huomioon esimerkiksi tilan sijainti jalostavaan teollisuuteen nähden? Entä voisiko viljellä läheiselle karjatilalle? Tällä tavoin voitaisiin vähentää rahtikuluja ja saada tuotteelle parempaa hintaa.