Johtaminen ja yritysten kehittäminen keskiössä ProAgrian osastoilla

02.07.2015

Mediatiedote 2.7.2015
ProAgria Keskusten Liitto

ProAgrian Areenan osastolla esillä ovat johtaminen, talous, yrittäjien työterveys, maatilojen sukupolvenvaihdokset, kasvintuotanto ja Neuvo 2020 -palvelut. Uutena palveluna esitellään ProAgrian puutarhapalvelut. Kotieläinkentälle ProAgria asiantuntijoita on kolmelle eri osastolle, joilla kullakin on oma teemansa. Kentällä ovat tavattavissa uudet valtakunnalliset maidontuotannon Huippuosaajat sekä investointien, energian, tuotosseurannan ja ruokinnan asiantuntijat.

Panosta satotasoon, toiminnan ja tuotteen laatuun sekä asiantuntevaan kumppaniin

Puutarhatuotannon tuloksekas kehittäminen edellyttää tarkkaa taloudellista seurantaa ja tulosten analysointia. Uudesta PuutarhaKasvu -palvelusta marja- ja vihannesyrittäjä saa apua johtamiseen ja tuloksen tekemiseen. – Kasvustokäynnit varmistavat hyvän satotason ja kasvuston terveyden. Asiantuntijamme tekevät vertailuja eri vaihtoehtojen välillä ja miettivät viljelyn ratkaisuja. Talousseurantapalvelut auttavat yrittäjää tekemään varmoja päätöksiä ja pysymään budjetissa. Lisäksi kehittämistavoitteisiin pohjautuva palautekeskustelu, jossa käydään läpi kasvukauden onnistumiset ja kehittämistarpeet, tuo näkemystä pitkän aikavälin johtamiseen, kertoo puutarhatuotannon asiantuntija Päivi Turunen ProAgria Pohjois-Karjalasta.

PuutarhaKasvu on tarkoitettu toimintaansa aktiivisesti kehittävälle yrityksille, PuutarhaTuotto tuotantoaan tehostaville ja kannattavuuttaan parantaville yrityksille sekä PuutarhaToiminta on suunnattu kasvukauden haasteiden hallintaa hakeville yrityksille. Marja- ja vihannesyrittäjien kannattaa myös hyödyntää ProAgrian talousosaamista ja säästää omaa aikaa tuottavammalle tekemiselle. – Esimerkiksi monet yrittäjät käyttävät turhaa paljon aikaa työnantajaa säätelevien määräyksien tulkintaan. ProAgrian Tilipalvelu auttaa näissä asioissa ja palkanlaskentapalvelu tuo asiakkaallemme toivottua helpotusta työnantajana toimimisessa, kertoo talousasiantuntija Joakim Pitkälä ProAgria Pohjois-Savosta.

Hyödynnä rahanarvoiset Neuvo 2020 -palvelut 

Nyt kaikkien viljelijöiden on mahdollisuus saada suunnitelmia, selvityksiä ja kartoituksia maatilan ympäristökysymyksiin, kasvinsuojeluun, eläinten hyvinvointi- ja terveysasioihin, energiatehokkuuteen ja luomutuotantoon. Jokaisen tilan käytettävissä on 3 500 euroa ohjelmakauden aikana asiantuntijapalveluun. – Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän palvelutarjonta korvaa nykyisen tilaneuvontajärjestelmän. Samalla se laajenee merkittävästi nykyisestä. Esimerkiksi energiasuunnitelmien laadinta siirtyy tämän järjestelmän alle. Lisäksi monia viljelysuunnittelua tukevia asioita voidaan kuitenkin tehdä Neuvo-palveluna, esimerkiksi ravinnetaselaskentaa, kasvinsuojelun suunnittelua, lannan käytön ja ravinteiden hyödyntämisen tehostamiseen liittyvää neuvontaa tai maan rakenteen arviointia, kertoo kasvintuotannon valtakunnallinen Huippuosaaja Kaisa Matilainen ProAgria Pohjois-Karjalasta.

Luomutilojen ja luomutuotantoon siirtymistä harkitsevien tilojen kannattaa ehdottomasti hyödyntää Neuvo 2020 -palveluja. – Avullamme voi valmistautua luomutarkastukseen. Käymme yhdessä läpi luomutuotannon ehdot ja katsomme, että tilan toiminta on niiden mukaista. Lisäksi teemme arvioita, mitä luomutuotantoon siirtyminen tarkoittaa tilalle, kertoo luomutuotannon Huippuosaaja Juha-Antti Kotimäki ProAgria Etelä-Savo.

Kotieläintilat voivat varmistaa Neuvo 2020-palvelun avulla, että tuet maksetaan tilalle täysimääräisinä. Tilakäynnillä keskitymme löytämään parhaat keinot ehtojen ja säännösten täyttymiseen käytännössä. Asiantuntija arvioi tila- ja olosuhdevaatimukset, lääkekirjanpidon ja dokumentoinnin. – Esimerkiksi sikatiloilla asiantuntija mittaa sikalan karsinamitat ja pinta-alat, laskee lainsäädännön mukaiset sikojen määrät karsinoittain sekä miettii parhaimmat tuotannon ja ruokinnan toteutusratkaisut tilalla. Eläinten hyvinvointiasioiden läpikäyminen asiantuntijan kanssa on nyt järkevää ja edullista sikatiloille, tähdentää sika-asiantuntija Maija Yliaho ProAgria Lihaosaamiskeskuksesta.

Käytännöt energianeuvontapalveluissa helpottuvat

Lämpölaitoksen kannattavuuden arviointi tai vaikka aikaisemman energiasuunnitelman päivittäminen ovat myös mukana Neuvo 2020 -palvelujen piirissä. Viljelijä voi valita Maatilojen energiaohjelmasta tutun Maatilan energiasuunnitelman, aikaisemmin tehdyn suunnitelman päivityksen tai neuvontaa energiantuotanto- tai energiatehokkuusinvestointiin.

– Lähtökohtaisesti energiapalvelussa kartoitetaan tilan energiatehokkuutta tai suunnitellaan esimerkiksi energiantuotantoinvestointia nykyisen kulutuksen perusteella. Näin esimerkiksi lämmitysratkaisun tai vaikka valaistuksen päivityksen kannattavuus ja muutos suhteessa nykytilaan voidaan laskea ja todeta ennen investointia. Enää tarvita erillistä liittymistä Maatilojen energiaohjelmaan, kertoo Marja Pulkkinen ProAgria Pohjois-Karjalasta. ProAgrian osastolla (787) energia-asioiden lisäksi esillä ovat investointien talous- ja rakennussuunnittelu.

Onnistu sukupolvenvaihdoksessa kanssamme

Valmistautuminen maatilan sukupolvenvaihdokseen on syytä aloittaa jo useita vuosia ennen ajateltua vaihdosajankohtaa. Näin taataan riittävästi aikaa onnistuneen vaihdoksen toteuttamiseen, kun lähdetään valmistelemaan omaisuuden siirtoja, asumista, jatkajan koulutusta, eläkkeelle siirtymistä ja vaihdokseen liittyvää verotusta. Jatkajalle on tarpeen myös varata riittävästi aikaa sitoutua tilapidon jatkamiseen.

– ProAgrian asiantuntijoidemme osaamista kannattaa hyödyntää myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen yrityksen kehittämisessä. Kirkastamalla suunnitelmat ja tavoitteet aikaisessa vaiheessa varmistetaan, että yrityksen johtaminen, talous ja tuotanto ovat hyvissä käsissä. Kauttamme saa helpotusta tekemiseen, varmuutta päätöksiin sekä asiantuntijoiden säännöllisen tuen. Tavoittee­na on jatkajan ja yrityksen menestyminen, kertoo omistajanvaihdosten ja yhtiöittämisen erityisasiantuntija Seppo Kinnunen ProAgria Pohjois-Karjalasta.

Huippuosaamista kehittävien maitotilojen tarpeisiin

Valtakunnallinen Huippuosaaja toimintamalli vahvistuu. Uudet maidontuotannon Huippuosaajat ovat tavattavissa ProAgrian kotieläinkentän osastoilla (780,786 ja 787). Huippuosaajat ovat olennainen osa ProAgrian osaamisverkostoa ja he varmistavat, että asiakkailla on mahdollisuus saada tuekseen tarvitsemaansa erityisosaamista. Huippuosaajat toimivat vaativissa asiakastehtävissä alueellisten asiantuntijoiden rinnalla, erityisesti kehittävien ja investoivien tilojen tukena.  

Huippuosaajat tarjoavat osastolla tietoa maitoyrityksen johtamisesta ja taloudesta, lypsylehmien ja nuorkarjan ruokinnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista, seosrehuruokinnan tehostamisesta, investoinneista, rakennuttamisesta, kilpailutuksesta sekä navetan toiminnallisesta suunnittelusta ja pienryhmätoiminnasta. Taloussektorin Huippuosaajien kanssa voi keskustella maitotilan talouden strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. – Osastolla pääset tutustumaan uusiin Huippuosaajiin ja kuulet Ruokinnan tehominuutit -ajankohtaispuheenvuoroja puolen tunnin välein, vinkkaa maidontuotannon Huippuosaaja Minna Norismaa ProAgria Pohjois-Karjalasta.

Huippuosaajat ovat tavattavissa Farmari-maatalousnäyttelyssä 2.-4.7.2015.

 

Torstai:

Navettateknologia, investointien käyttöönotto   Satu Sillanpää*

Lypsykarjan ruokinta ja ruokinnan talous            Sari Jussila*

Maitoyrityksen johtaminen                                     Aija Hentilä*

Toiminnallinen suunnittelu                                     Tero Kanala (ItäMaito)*

Rakennuttaminen ja kilpailutus                              Raimo Saarelainen*

Lypsykarjan ruokinta ja ruokintateknologia         Pirkko Korhonen

Lehmien ja nuorkarjan ruokinta, hyvinvointi       Minna Norismaa

 

Perjantai:

Navettateknologia, investointien käyttöönotto    Satu Sillanpää*

Lypsykarjan ruokinta ja ruokinnan talous             Sari Jussila*

Lypsykarjan ruokinta ja seosrehut                         Anne Niinistö*

Eläinten hyvinvointi ja olosuhteet                          Tiina Soisalo*

Rakennuttaminen ja kilpailutus                              Raimo Saarelainen*

Lypsykarjan ruokinta ja ruokintateknologia         Pirkko Korhonen

Lehmien ja nuorkarjan ruokinta, hyvinvointi       Minna Norismaa

 

Lauantai:

Rakennuttaminen ja kilpailutus                             Raimo Saarelainen*

Lypsykarjan ruokinta ja ruokintateknologia        Pirkko Korhonen

Lehmien ja nuorkarjan ruokinta, hyvinvointi      Minna Norismaa

* Uudet huippuosaajat

Lisätietoa

Puutarha         
Päivi Turunen, puutarhatuotannon asiantuntija, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2452, paivi.turunen@proagria.fi

 

Talous
Joakim Pitkälä, talousasiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo, 040 579 7178, joakim.pitkala@proagria.fi     

 

Kasvi                                               
Kaisa Matilainen, valtakunnallinen kasvintuotannon Huippuosaaja, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2423, kaisa.matilainen@proagria.fi

 

Luomu                                           

Juha-Antti Kotimäki, luomutuotannon Huippuosaaja, ProAgria Etelä-Savo, 050 301 1752, juha-antti.kotimaki@proagria.fi

                            

Sikatalous                                     

Maija Yliaho, sika-asiantuntija, ProAgria Liha Osaamiskeskus, 040 529 0832, maija.yliaho@proagia.fi

 

Energia                                          

Marja Pulkkinen, bioenergian asiantuntija, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2438, marja.pulkkinen@proagria.fi

 

Sukupolvenvaihdokset           

Seppo Kinnunen, omistajanvaihdosten ja yhtiöittämisen erityisasiantuntija, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2414, seppo.kinnunen@proagria.fi

 

Huippuosaajat                                                         

Minna Norismaa, valtakunnallinen maidontuotannon Huippuosaaja, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2431, minna.norismaa@proagria.fi

 

 

                            

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.