Investoivan tilan tukitiimiä tarvitaan enenevässä määrin kasvavilla tiloilla

10.06.2011

Investoivan tilan tukitiimipalvelua käyttää vuosittain 50-100 toimintaansa laajentavaa tilaa ja palvelun kysyntä on vahvassa kasvussa. - Aktiivisimmin tukitiimin apunaan hyödyntävät laajentamista suunnittelevat kotieläintilat ja voimakkainta palvelun kysyntä on Savossa, kertoo Ari Toivonen ProAgria Uudenmaan johtaja ja ProAgrian Tekniikan palveluryhmäpäällikkö.
 
Investoivan tilan tukitiimitoiminta käynnistyi toimintaansa laajentamista miettivien maitotilojen tarpeista. - Liian usein investointia suunnitteleva tila jäi yksin kantamaan suuren investoinnin taloudellisia ja henkisiä rasitteita sekä isoa riskiä. Tästä syntyi tarve yhdistää talouteen, yritystoimintaan, tuotantoon, eläinainekseen ja eläinten terveyteen sekä rahoitukseen ja rakentamiseen liittyvä osaaminen tiimiksi, jonka yhteistyöllä riskit voidaan minimoida, kertoo Toivonen.
 
Toimintamalli kehittyy käytännön myötä
 
Tukitiimi toiminta käynnistyi ensimmäisenä Etelä-Savon alueella 2000-luvun alussa ja on nyt vakiintumassa koko Suomeen. Etelä-Savossa tukitiimi on ollut mukana 70 hankkeessa 2000-luvun aikana. - Osalla tiloista ollaan edelleen mukana sparraamassa tuotantoa nopeaan kasvuun ja tuloksentekoon, kertoo tiimin kehittämiseen osallistunut yritysneuvoja Arto Karila ProAgria Etelä-Savosta.
 
Tiimin toimintamalli on kehittynyt käytännön tekemisen ja kokemusten myötä. Toimintamalliin kytkeytyy nyt entistä vahvemmin selkeitä toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka tähtäävät muun muassa investointiedellytysten varmistamiseen, rakennuttamisen hallintaan sekä tuotannon nopeaan ja turvalliseen käynnistämiseen, jolloin myös investoinnin takaisinmaksuaika saadaan minimoitua.  Tarjolle on tullut myös rakennuttamispalveluja, jolloin yrittäjä voi jättää rakennuttamisen osaajille ja keskittyä itse tuotannon pyörittämiseen investoinnin aikana. Yksi esimerkiksi selkeästä tuotteesta on Faban Into-palvelu, jolla voidaan turvata riittävä ja hyvä eläinaines.
 
- Tukitiimin rooli vaihtelee tapauskohtaisesti, joskus ollaan tiiviisti mukana koko projektin ajan ja joskus tukitiimi jää enemmän taustalle, ja kaikki sujuu ja asiat tulevat tehtyä ajallaan, sanoo Karila.
 
Investoinnit aikataulussa ja budjetissa
 
- Konkreettisia hyötyjä tiimin yhteistyöstä ovat investointien pysyminen aikataulussa ja parempi tieto kokonaiskustannuksista, joka tuo uskallusta myös pitää paremmin puolia kauppasopimuksissa, kertoo Karila.
 
Säästöä tukitiimin hyödyntämisestä tuovat onnistumiset esimerkiksi tuotantotekniikan ja menetelmien valinnassa Kokeneen neuvojatiimin avulla virheinvestoinnit vähenevät ja sitä kautta tulee jatkossa enemmän rahaa sisään.  Lisäksi toimintamalli tuo investoivalle yrittäjälle tietoisuutta koko investointiprosessista ja sen etenemisestä sekä varmuutta siitä missä mennään niin itselle kuin yhteistyökumppaneille, esimerkiksi pankeille.
 
Navetan rakentaminen on aina suuri ponnistus ja varsinkin tuotannon ylösajo rakentamisen jälkeen. - Valitettavasti kaikki eivät kykene ottamaan apua vastaan ja yrittävät itse liikaa. Tukitiimin toiminta tähtää myös yrittäjän hyvinvoinnin turvaamiseen investoitaessa. Vaikka jotkut yrittäjät ovat hieman uupuneet investoinnin aikana, ovat he selvinneet ja tuottavat tänä päivänä tehokkaasti maitoa, sanoo Karila.
 
- Parhaimpia palautteita on ollut, kun isäntä totesi, että tukitiimi oli kätevä tapa varmistaa, ettei tule suuria virheitä. Siinä tulee ilmi, että isäntä on isäntä ja asiantuntijoita voi, ja kannattaa käyttää apuna. Toinen mieleen painuva oli soitto, jossa asiakas kertoi uniensa hävinneen. Siinä kuvastui luottamus ja yhdessä tekemisen henki, miettii Karila.
 
Mikä on investoivan tilan tiimi?
 
Investoivan tilan tukitiimi on investointeihin erikoistuneiden neuvojien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden tuottama palvelu, jossa investoivan yrittäjän ympärille kootaan investoinnin onnistumiseksi tarvittavat osaajat. Tiimin työn tuloksena on aikataulussa ja budjetissa valmistuva, tilan resurssien näkökulmasta järkevä investointi, joka ottaa huomioon tilakokonaisuuden.  Keskeistä toimintamallissa on toimijoiden yhteistyö, kokonaisuuden hallinta ja yrittäjän uuden isomman yksikön johtamiseen tarvittavan osaamisen varmistaminen.
 
Eri alojen osaajien yhteistyöllä varmistuu, että kaikki näkökulmat on otettu huomioon investoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Tiimi voi koostua esimerkiksi talouden, kotieläintuotannon ja rakennussuunnittelun osaajista. Tiimi on tukena myös investoinnin käyttöönotossa ja investoinnin jälkeen varmistamassa investoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
 
Investoivan tilan tiimin toiminnasta ja kokemuksista kerrotaan Farmarissa lehdistötilaisuudessa torstaina 29.7.2010 kello 10.30–11.30 tiedotustoimistossa.
 
 Lisätietoja
 
ProAgria Etelä-Savo, yritysneuvoja Arto Karila, puh 020 747 3587 , arto.karila@proagria.fi
ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Maito palveluryhmäpäällikkö Henna Mero, puh. 020 747 2456, henna.mero@proagria.fi
ProAgria Uusimaa, johtaja, ProAgria Tekniikka palveluryhmäpäällikkö, Ari Toivonen, puh. 020 747 2501, ari.toivonen@proagria.fi
 
 
 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.