Harkittuja siirtoja nyt ja tulevaisuudessa

18.04.2019

Maitotilallinen Jouni Kuoppa-Aho on edennyt harkituin siirroin kohti parempia tuloksia ja taloudellisempaa tuotosta. Vuodesta 2014 hän on viljellyt kotitilaansa Lehtimäen Kuoppa-Aholla. Nyt tilalla alkaa investointivaihe, edessä on uuden navetan rakentaminen.

- Vanhan isännän on aika päästä töistä helpommalle, kertoo Jouni ratkaisun taustoista. Uuden robottinavetan myötä uudistuu sekä lypsy että ruokinta. Edessä on uuden opettelemista. Arjessa taustatukena on perhe, vaimo ja tytöt.

Rehuntuotannon tehostamista

Jouni on ennakkoluulottomasti hionut toimintatapoja isännyytensä alusta asti. Tuotannon tunnuslukuja seuraten ja avoimessa vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa on tehostettu rehuntuotantoa, muutettu rehustusta, syvennytty jalostukseen ja muokattu olevia tuotantotiloja  sekä rakennettu uutta. Isännän omaa käsialaa on hiehojen kylmäkasvattamo. Kolmiseinäinen kasvattamo voi tarvittaessa muuntua vaikka kone- tai tarvikevarastoksi.

- Asiantuntijoiden tilakäynnit ovat antoisia. Niiden aikana käytyjen pohdintojen avulla on ollut helppo hioa omaa toimintaa.

Kasvustokäyntejä

Kun tilan viljelysuunnitelmista ja EU-tuki papereista vastaava Hannu Kivisaari ensimmäisen kerran esitti kasvustokäyntiä niin isäntä ajatteli, että voihan sitä ainakin kerran kokeilla. Nyt kasvustokäynnit ovat asettuneet vakiokäytännöksi vuosittain.

- Kyllähän meillä siinä lähes päivä kuluu kun me Hannun kanssa kierrämme kaikki lohkot, mutta saamme paljon tarpeellista tietoa viljelysuunnitelmien pohjaksi, kasvisuojelun tarpeisiin sekä rehunkorjuuseen. Rehuntuotannon tarpeiden pohjalta tilalla on päädytty mm. tilakohtaiseen nurmisiemen seokseen.

Dronella kokonaiskuvaa

Keväällä tehtävään kasvustokäyntiin on liitetty myös Drone-kuvaus, joka antaa nopeasti käsityksen täydennyskylvöjen tarpeesta. Täydennyskylvöjä tehdään vuosittain.

Säilörehu on korjattu paaleihin, kolmen tilan yhteistyönä. Viime kesänä korjattavaa pinta-alaa oli yli 150 ha. Tulevana kesänä on rehun korjuuseenkin tulossa muutoksia, kun yhdeltä osakkuustilalta lopetettiin maidontuotanto ja rehuketju siirtyi kokonaisuudessaan Jounille. Normaalina kesänä tavoitellaan kahta satoa, joiltakin lohkoilta korjataan tietoisesti kolme satoa. Tulevana kesänä nurmirehun tuotantoa on pohdittava myös seosruokinnan näkökulmasta.

- Tuntumaa seosruokintaan on tarkoitus hakea jo kesän kuluessa, jolloin siirtyminen uuteen navettaan tapahtuu ruokinnan osalta sujuvammin.

Seosvaunua valitessaan isäntä on miettinyt eri tuotosvaiheiden ruokintaa – vasikkamysliä myöten.

- Vaunun valinnan lopputulokseen vaikutti esimerkiksi se, että tällä onnistuu myös pienten erien sekoittaminen. Vasikkamyslin kokeilemiseen siirrytään heti kun se on mahdollista. Sitä käyttävät tilat ovat saaneet hyviä kasvutuloksia ja terveitä vasikoita.

Tämän hetkisen yli 11 000 kg taustalla on myös jatkuva eläinten terveyden, ruokinnan ja tulosten tarkkailu; tuotosseurannan näytteet tehdään tilalla kuukausittain, maitoautosta jää tilalle ns.pitkä lappu hakukerroittain ja siitä on helppo seurata maitomäärien lisäksi myös rasva/valkuaissuhdetta jatkuvasti.

- Poikkeamiin reagoidaan välittömästi. Tällä hetkellä maidontuotannon nousua rajoittaa vain 2x päivässä tehtävä lypsy. Odotuksia onkin useamman lypsykerran vaikutuksesta maitomäärään ja utareterveyteen.

Uusi navetta on ostettu pakettiratkaisuna, ensimmäiset rakentamiskokoukset on pidetty- tehokkaan rakennusporukan tavoite on saada robottinavetta syyskuuhun mennessä valmiiksi.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.