Haluatko säästää energiaa ja rahaa?

2 min lukuaika

Neuvo

Arvioi ja kehitä maatilasi energiankäyttöä ja sen tehostamista yhdessä ProAgrian energia-asiantuntijoiden kanssa.

Energia artikkeli edit

Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön tukeminen tulevat osaksi neuvontapalveluja uudessa Neuvo-järjestelmässä. Viljelijä voi valita Maatilojen energiaohjelmasta tutun Maatilan energiasuunnitelman, aikaisemmin tehdyn suunnitelman päivityksen tai neuvontaa energiantuotanto- tai energiatehokkuusinvestointiin.

Käytännöt energianeuvontapalveluissa helpottuvat monin tavoin. Enää tarvita erillistä liittymistä Maatilojen energiaohjelmaan. Lähtökohtana energianeuvontapalveluille on kulutuksen ja energiatehokkuuden kartoitus ja sen perusteella tehtävät toimenpiteet. Näin esimerkiksi lämmitysratkaisun tai vaikka valaistuksen päivityksen kannattavuus ja muutos suhteessa nykytilaan voidaan laskea ja todeta ennen investointia.

ProAgrian energia-asiantuntijat ovat käytettävissä myös uudessa järjestelmässä. ProAgriassa energian merkitys ja osuus tuotannon kokonaisuudessa tunnetaan. Samoin tunnetaan tilojen energiavarat sivuvirroista metsätalouteen sekä kulutuksen erityisvaatimukset tuotantoympäristössä.

Esimerkkejä Neuvo-järjestelmän energianeuvonnasta

  • Energiasuunnitelma; energiankulutus ja kehittämismahdollisuudet
  • Jonkin osa-alueen kulutuslaskenta ja kannattavat investoinnit
  • Energiasuunnitelman päivitys
  • Energiantuotantoinvestoinnin suunnittelu kulutuksen kartoituksen perusteella

Energian säästössä liikkuu isot rahat

Maatilan energiasuunnitelman avulla saat selville yrityksesi energiankulutuksen, mahdollisuudet energiansäästöön ja -tuotantoon sekä arvion kannattavista ja tilalle sopivista energiaratkaisuista.

Keskimääräinen kulutusjakauma maidontuotantotilalla, kWh/ vuosi

Arvioi ja kehitä maatilasi energiankäyttöä ja sen tehostamista yhdessä ProAgrian energia-asiantuntijoiden kanssa.

Helppoa ja vaivatonta – tilaa ja vahvista

Valitse neuvonnan aihe. Mieti yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa, mistä aihealueesta saat eniten hyötyä.

Asiantuntija suunnittelee kanssasi ratkaisun, tekee neuvonnan sovitun mukaisesti ja hoitaa tarvittavat paperiasiat.

Valmista tuli. Neuvonnan jälkeen tarvitaan vahvistus neuvontaan käytetystä ajasta ja arvonlisäverolaskun maksaminen.