Aurinkovoimalla kohti energiaomavaraisuutta

2 min lukuaika

Neuvo

Aurinkovoimalat ovat yksi maatilayritysten tuottavimmista investoinneista tällä hetkellä.

P1020874
Aurinkovoimaa hyödyntämällä on mahdollista ottaa askel kohti maatilan energiaomavaraisuutta. Aurinkovoimalat ovat tällä hetkellä yksi tuottavimmista investoinneista, joita maatilayrityksiin tehdään. Investoinnin taloudelliset takaisinmaksuajat ovat parhaimmissa tapauksissa jopa alle 8 vuotta.

Mihin kohteisiin aurinkovoimala sopii?

Parhaiten aurinkovoimala sopii kohteisiin, joissa käytetään sähköä yli 50 000 kWh vuodessa. Aurinkopaneelit voi toki hankkia pienempiinkin kohteisiin, mutta niissä yksikkökustannukset kasvavat. Ratkaisevaa investoinnin takaisinmaksuajan suhteen on, minkä verran oman voimalan tuottamasta sähköstä pystytään käyttämään itse. Tämän takia maatilan tai yrityksen sähkönkäytön profiili on ratkaisevassa merkityksessä. Paras hyötysuhde saavutetaan tiloilla, joilla sähköä kuluu tasaisesti eli ei ole kulutuspiikkejä. Päiväsaikaan ja kesäaikaan painottuva kulutus antavat myös hyvän hyötysuhteen.
Esimerkkejä tällaisista kulutusprofiileista löytyy maitotiloilta, joilla on automaattilypsy, kana- ja lintutiloilta, vihannes- ja perunatiloilta, joilla on merkittävää jatkojalostusta, marjatiloilta, joilla on kylmiö- ja pakastinketju omalla tilalla sekä joiltakin matkailukohteilta. Myös kohteet, joiden lämmitys perustuu sähköön tai joissa käytetään runsaasti lämmintä vettä, voivat hyötyä aurinkovoimasta.

Miksi nyt?

Aurinkosähköjärjestelmiä myyviä firmoja on nyt paljon ja kova kilpailu on laskenut hintoja. Laitteistot (paneelit, invertterit jne.) ovat riittävän pitkään testattuja eli olleet kuluttajakäytössä ja siten luotettavia. Millään muulla oman energian tuotantotavalla ei päästä yhtä hyviin taloudellisiin vasteisiin, kun verrataan tuottoa sijoitettuun pääomaan. Lisäksi aurinkovoimalan tekninen käyttöikä on jopa 25-30 vuotta.

Maatalouden investointituet 2015-2020

Uusiutuvien energiamuotojen investointituet ovat tällä hetkellä varsin hyvät. Avustus voi olla kohteesta riippuen enintään 40 %. Yleisesti aurinkovoimalan tukitaso liikkuu 40-30 prosentin välillä. Hyvä investoinnin tukiprosentti kannustaa investoimaan puhtaimpaan mahdolliseen energiamuotoon.
Maatilayritykset voivat hakea tukea alueensa ELY-keskuksesta. Mikro- ja pk-yritykset sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajat, yhteisöt ja säätiöt hakevat tukea Tekesin kautta. Tukitasot ja edellytykset ovat molemmissa suunnilleen samat.
Maatilayritykseltä edellytetään (tilatunnus ja y-tunnus)
- yrittäjätulo vähintään 25 000 €/v, 5. vuotena tuen myöntämisestä
- liiketoimintasuunnitelma liitteineen
- energiankäyttöselvitys (ProAgria tekee Neuvo2020 -palveluna)
- laitetoimittajan tarjous
ELY-keskuksen myöntämä minimiavustus on 7000 €, jolloin voimalan hyväksyttävien kustannusten tulee olla vähintään noin 18 000 € (alv 0 %). Tämä tarkoittaa, että aurinkovoimalan tulee olla teholtaan vähintään noin 12-14 kWp, jotta avustuksen piiriin pääsee.

Alkuselvittelyt Neuvo2020 -palveluna ProAgriasta

Maatilayrittäjän kannattaa teettää energiainvestoinnin haarukointi, selvitykset ja laskelmat edullisena Neuvo2020 -palveluna, josta maksat vain palvelun ja matkakustannusten arvonlisävero-osuuden, joka on vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa.
Neuvo2020 -energiapalvelut saat helposti läheisestä ProAgriasta. Palveluun voidaan sisällyttää
  • aurinkovoimalan mitoitus ja soveltuvuus kohteeseen
  • energiankäyttöselvitykset = energiakartoitus ja -suunnitelma
  • energiatarvelaskelmat (lämmitys, sähkölaitteet, liikenne)
  • lämmitystapavertailut
  • sähkön kulutuksen erittely (maatalous, yritystoiminta, yksityistalous)

Ota yhteyttä!

Jukka Sairanen
Kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija
ProAgria Etelä-Savo
puh. 0400 165 414
jukka.sairanen@proagria.fi