Ammattimaisuutta ja markkinatietoutta kasvintuotannon suunnitteluun

08.10.2014

Mediatiedote 8.10.2014
ProAgria Keskusten Liitto

ProAgrian kasvintuotannon palvelut uudistuvat. ViljelyKasvu, ViljelyTuotto ja Viljelysuunnitelma -palvelut tähtäävät viljelyn kipupisteiden löytämiseen ja korjaamiseen sekä tuotannon ja sen myötä yrityksen kannattavuuden parantamiseen. Uusina asioina ViljelyKasvu ja ViljelyTuotto -palveluissa ovat markkinanäkymien huomioiminen, sadon määrä- ja hintatavoitteiden asettaminen sekä tuotantokustannusten laskenta. Viljelysuunnittelu muodostaa edelleen palvelujen perusrungon.

Uudet ViljelyTuotto ja ViljelyKasvu -palvelut on tarkoitettu erityisesti vilja-, sika- ja siipikarjatiloille sekä luomuviljatiloille. Peruna- ja puutarhatiloille palvelut räätälöidään näiden tuotantosuuntien vaatimusten ja tarpeiden mukaan painottuen enemmän kasvustokäynteihin.

– Kasvustokäyntien avulla tehdään tarkennusta tuotantopanosten käyttöön sekä varmistetaan sadon määrää ja käyttötarkoituksen mukaista laatua. Ammattitapaamiset pienryhmissä tarjoavat yrittäjille verkostoitumisen mahdollisuuksia, edelläkävijätiedon ääreen pääsemistä sekä uusien asioiden testaamista käytännössä, kertoo palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Tieto omista tuotantokustannuksista myyntipäätösten taustalle

ViljelyKasvu -palvelu sopii kannattavuutta, vertailutietoja ja verkostoitumista hakeville yrityksille.
– Kasvustokäynnit, talouden seuranta ja ammattitapaamiset ovat osa pitkäjänteistä yrityksen toiminnan kehitystä. Palvelussa tarjotaan asiantuntijatukea ja laskel­mia muutosten ennakointiin ja kannattavuuden paran­tamiseksi. Viljaa käyttävillä sika- ja siipikarjatiloilla palvelussa otetaan huomioon rehutarpeet ja ruokintavaatimukset kasvi- ja lajikevalinnasta alkaen sekä lannan tehokas hyödyntäminen viljelyssä, sanoo Peltonen.

ViljelyTuotto -palvelu on tarkoitettu markkinariskien hallintaa ja parempaa viljelyn kannattavuutta hakeville yrityksille.  Palvelussa viljelyn suunnittelu tehdään normaalia laajempana sisältäen kasvivalintojen, lannoituksen ja kasvinsuojelun eri vaihtoehtojen vertailun sekä sadon hintavaatimuksen ja sadon myyntistrategian arvioinnin markkinanäkymien ja tilakohtaisten tuotantokustannusten mukaan.

Viljelyssuunnittelupalvelussa otetaan käyttöön palvelun tehokkuutta parantavia sähköisiä toimintamalleja.  Siinä suunnitelma valmistellaan asiantuntijan toimesta etukäteen mahdollisimman pitkälle valmiiksi asiakkaalta saatujen lähtötietojen ja edellisvuoden tulosten perusteella. – Suunnitelma viimeistellään asiakkaan kanssa nettiyhteyden välityksellä. Netin yli toimiminen mahdollistaa asiantuntijan tekemän tarkistuksen viljelysuunnitelmaan hyvin nopeallakin aikataululla, kuvailee Peltonen uudistunutta toimintatapaa.

Pitkäjänteistä kehittämistä kohde kerrallaan

Uudet kasvintuotannon palvelut räätälöidään aina yrittäjän tarpeiden mukaan. – Palvelussa otetaan johtolangaksi tilan tämän hetken tärkein kehittämistavoite, jota lähdetään palveluiden avulla parantamaan ja jonka mukaisesti palvelukokonaisuus suunnitellaan. Palvelu muokataan uudelleen, uuden kehittämistavoitteen mukaisesti, kun tavoitteet on saavutettu. Palvelukokonaisuus voi siten olla suppeampi tai laajempi riippuen tilan kulloisistakin tarpeista, kuvailee palvelupäällikkö Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomesta kehittämisprosessia.

Uusi näkökulma viljelyn tuottavuuteen

Kasvintuotannon palveluiden uudistaminen tähtää siihen, että yrittäjät saavat tietoa tilan tuotannon kannattavuudesta ja tulosten tasosta sekä tilan tärkeimmistä kehittämis- ja parantamiskohteista. Palveluiden avulla saadaan lisäksi konkreettisia vastauksia kysymyksiin, esimerkiksi mikä on kannattava pellon käyttö, paljonko kannattaa maksaa pellon vuokraa tai hankkiako oma kone, yhteiskone vai käyttää urakointia.

– Laajimmassa ViljelyKasvu -palvelussa tärkeänä hyötynä on tieto oman tuloksen kehityksestä ja muutosten ennakointi, jotta voidaan reagoida ajoissa. ProAgria pyrkii myös verkostoimaan ViljelyKasvu -palvelun käyttäjät niin, että kasvintuotannon ammattilaiset eri alueilta voivat saada tukea omaan toimintaansa ja jakaa parhaita käytäntöjä. Tärkeimpänä verkostoitumisen antina on ajan hermolla oleminen ja edelläkävijätiedon saaminen, kertoo Nummela.

Lisätietoja:

Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2477, sari.peltonen@proagria.fi
Pasi Nummela, palvelupäällikkö, ProAgria Länsi-Suomi, 0400 970 913, pasi.nummela@proagria.fi

Lisäksi:

ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Henri Honkala, palvelupäällikkö, 040-8277 100, henri.honkala@proagria.fi

ProAgria Etelä-Savo, toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo, 040 583 4890, heikki.pahkasalo@proagria.fi

ProAgria Etelä-Suomi, Timo Mallinen, palvelupäällikkö, 0400-542569, timo.mallinen@proagria.fi

ProAgria Etelä-Suomi, Sari Hiltunen, palvelupäällikkö, 050 5618 369, sari.hiltunen@proagria.fi

ProAgria Kainuu, toimitusjohtaja Osmo Tiikkanen, 0400 286 786, osmo.tiikkanen@proagria.fi

ProAgria Keski-Pohjanmaa, toimitusjohtaja Ritva-Liisa Nisula, 040 5849 550, ritva-liisa.nisula@proagria.fi

ProAgria Keski-Suomi, toimitusjohtaja Vesa Laitinen, 0400 547 816, vesa.laitinen@proagria.fi

ProAgria Lappi, toimitusjohtaja Simo Alaruikka, 0400 395 953, simo.alaruikka@proagria.fi

ProAgria Oulu, toimitusjohtaja, Vesa Nuolioja, 040 540 4112, vesa.nuolioja@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Karjala, toimitusjohtaja Eero Parviainen, 040 301 2435, eero.parviainen@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Savo, Katri Kostamo, toimitusjohtaja, 043 825 1218, katri.kostamo@proagria.fi

 

Tutustu viljojen uuteen tuotantokustannuslaskuriin nettisivuillamme: www.proagria.fi/viljalaskuri

www.proagria.fi/kasvi

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.