Kyligt och regnigt väder orsaken till att vårbruket har framskridit långsamt

13.05.2014

Växtodlingsrapport 13.5.2014 

I södra Finland är vårbruket på slutrakan, endast 5-30 % är mera osått. Vårbruket är ännu ungefär en vecka före normal tidtabell, fastän regn, kyligare väder och nattfrost under valborgsveckan var orsaken till en betydligt långsammare upptorkning av åkrarna så att de kunde bearbetas och sådderna kunde framskrida. Skillnaderna gårdarna emellan även inom samma område är nu stora beträffande hur arbetet framskridit. I mellersta och norra Finland har vårbruket nu framskridit i normal tidtabell.

Nattfrost och låga dagstemperaturer är orsaker till att tillväxten börjat långsamt i höstsäd, vall, fleråriga trädgårdsväxter och nya sådder. En fördel med att tillväxten börjat långsamt är att växtbestånden besparats från betydande frostskador. Vid kustområden i södra Finland och i norra Karelen har nattfrosten skadat något höstsäden och sockerbetan i Tavastland. I Lappland har nattfrosten skadat lite vallen.

Vårbruket har framskridit bra i södra Finland

Vid kustområden i södra Finland, i Nyland och Satakunda har man redan hunnit så 70-95 % av vårsäden. Sådderna är ungefär en vecka före normal tidtabell. Markerna har varit bearbetningsdugliga bättre än normalt. I Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen och södra Österbotten samt vid kustområden i Österbotten har sådderna framskridit nästan lika snabbt, av vårvetet har såtts 60-95 %, av havren 60 % och av kornet 30-60 %. I norra Savolax och norra Karelen, i mellersta Finland, mellersta och norra Österbotten och i Kajanaland har sådderna först inletts, av vårsäden har man hunnit så 5-20 %. I Lappland har sådderna ännu inte inletts. Sådderna är ännu i normal tidtabell i mellersta och norra Finland, men i östra Finland hotar kommande regn att dra ut på såningstiderna längre än normalt.

Den först sådda vårsäden har skjutit brodd vid kustområden i södra Finland, i Nyland, Satakunda och södra Karelen. De växtbestånd som skjutit brodd är normala eller bättre, men det kyligare vädret är allmänt orsaken till långsammare broddskjutning.

Sådden av sockerbeta är nästan avslutad. I Satakunda sås som bäst de sista sockerbetorna. Vid kustområden i södra Finland har plantsättningen för sockerbeta varit bra och i Satakunda och Tavastland nöjaktig. På övriga mråden har sockerbetans plantor inte ännu kommit upp. Vid kustområden i södra Finland är mera endast 15 % av vårrybsen osådd. I Nyland, Kymmenedalen och södra Karelen har ungefär hälften av vårrybsen såtts. I Satakunda och södra Österbotten börjar man först inleda sådderna.

Sättningen av tidig potatis är avslutad förutom i norra Österbotten, där man uppskattar att 30-40 % av den tidiga potatisen ännu är osatt. De först satta växtbestånden med tidig potatis växer bra i Egentliga Finland och i Åbolands skärgård och även på övriga områden i södra Finland har plantorna redan kommit upp. Sättningen av sommarpotatis börjar vara avslutad vid kustområden i södra Finland och i södra Karelen. På övriga områden har man först inlett sättningen. Vid kustområden i södra Finland har man också börjat sätta vinterpotatis, men på övriga områden hamnar man ännu att vänta på att åkrarna värms upp.

Ogrässituationen på åkrarna är normal i hela landet. Av de ogräs som gror på hösten förekommer mest baldersbrå.

Höstsäd och vall växer långsamt

Nattfrost och kyligare väder i maj är orsaker till att vall och höstsäd börjat växa långsamt. Skicket på växtbestånd med höstsäd är normalt i största delen av landet. I delar av Tavastland, norra Savolax och södra Österbotten är rågbestånden t.o.m. i bättre skick än normalt. Höstvetebestånd är i gott skick i Satakunda, södra Karelen, delar av Tavastland och i södra Österbotten. Rågbestånd som växer sämre än normalt finns i Satakunda och Birkaland och höstvetebestånd i delar av Tavastland och Birkaland. På dessa områden blir man tvungen att söndra en del växtbestånd med höstsäd. Totalt blir vinterskador hos höstsäd mycket små.

Växtbestånd med höstoljeväxter ser ut att ha klarat vintern bättre än väntat. Växtbestånd som är sämre än normalt finns vid kustområden i södra Finland, i Nyland och Kymmenedalen. Kumminbestånden är till skicket nöjaktiga i stora delar av landet. Vallen har övervintrat bra i södra Karelen, norra Savolax och södra Österbotten. Övervintringen av nya vallar och beten har varit mera varierande än hos gamla och på några områden blir man tvungen att så på nytt.

Tidiga jordgubbar börjar blomma i södra Finland

Jordgubbsväxtbestånd skyddade med väv har börjat blomma i södra Finland. Nattfrosten har skadat de allra första blomknopparna, men större skador har undvikits. Från de med väv skyddade växtbestånden börjar man få skörd i början av juni, ifall vädret blir varmare och soligare. I de oskyddade jordgubbsväxtbestånden har tillväxten först börjat. Jordgubbar i växthus börjar snart ge skörd. Skördemängderna för jordgubbar i växthus ökar mot slutet av maj.

I vinbärsodlingar i södra Finland inleds blomningen snart. Blomknopparna har redan kommit fram. Även växtbestånd med hallon har börjat växa. Den svaga tillväxten i bär- och fruktväxtbestånd har varit till fördel, eftersom risken för nattfrost minskar när våren framskrider. Regnen i maj har varit välkomna.

Plantering av tidig kål är avslutad i södra Finland och plantering av vinterkål har inletts. Det kyliga vädret har litet bromsat upp planteringar, eftersom planteringar skjutits fram med hopp om varmare väder. Plantorna börjar växa betydligt långsammare p.g.a. låga nattemperaturer. Planteringen av blomkål, rödkål, broccoli och isbergssallat fortsätter enligt planerna för skördeprogrammering. Morötterna är redan sådda i södra Finland.         

Rapporten är uppgjord på basis av uppgifter från ProAgria Centralerna samt lantbruks- och hushållningssällskapen. Tilläggsuppgifter kan erhållas av Sari Peltonen tfn 020 7472 477 och Terhi Taulavuori tfn 020 747 2475. Rapporten finns på www.proagria.fi .

Regionala uppgifter kan erhållas av:

ProAgria Finska Hushållningssällskapet (FHS), Peter Fritzén 0400-688 507 (växtodling), Fredrik Björklund 050-593 4350 (trädgård).

ProAgria Nylands Svenska Lantbrukssällskap (NSL), Jan Grönholm 0400-860 639, Patrik Erlund 0400-860 630.

ProAgria Ålands Hushållningssällskap, Joachim Regårdh 0457-526 7303 (växtodling), Pernilla Gabrielsson 0457-382 3070 (trädgård).

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), Jan-Erik Back 050-4417 511 (växtodling), Kaisa Haga 050-911 5920 (trädgård)

Följande växtodlingsrapporter publiceras 3.6, 24.6, 29.7, 19.8 och 9.9

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.