Luomusikatuotantoon kuvatut hyvät toimintatavat tukevat tuottajien siirtymistä luomutuottajiksi

23.01.2014
ProAgrian luomuasiantuntijat ovat koonneet Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat –oppaan luomusikojen tuotantoon siirtyvälle tai tuotantoa aloittelevalle tuottajalle. Netissä olevassa oppaassa on luomutuotantoehtoja, muun lainsäädännön vaatimuksia ja sikasektorin suosituksia. Nämä on kuvattu käytännössä toimiviksi hyviksi toimintatavoiksi luomusianlihan tuotannossa.  
 
– Kootulla tietopaketilla pyritään siihen, että luomutuotteiden saatavuutta voidaan parantaa luomusikatuotannon kannattavuutta parantamalla, tilatason neuvonnalla ja selventämällä luomutukia ja säädöksiä. Luomutuotantoon siirtymistä harkitsevia sikatiloja on eri puolilla Suomea ja he tarvitsevat siirtymisen tueksi neuvontaa ja kokemusten vaihtoa, kiteyttää oppaan tavoitteita ProAgria Liha Osaamiskeskuksen sika-asiantuntija Sini Perttilä.
 
- Suurimpina haasteina luomutuotantoon siirtymiselle ovat olleet lihasta saatava riittävä hinta ja sen myötä tuotannon kannattavuuden varmistaminen, rehuraaka-aineiden saanti ja niistä erityisesti valkuaisomavaraisuuden varmistaminen sekä teurastamoyhteistyön puuttuminen, sanoo Perttilä ja jatkaa, - ProAgrian kehitysprojektin aikana luomulihasta saatava hinta on noussut ja teurastamoyhteistyö on virinnyt. Myös teollisten rehujen valmistus on lisääntynyt sekä kotoisten raaka-aineiden välitystoiminta ja verkostot on saatu toimimaan paremmin.
 

Kysynnän kasvu näköpiirissä

 
Luomutuotteiden osuus päivittäistavarakaupasta oli 1,6 % vuonna 2011. Kaupan laatiman arvion mukaan luomuelintarvikkeiden myynti voisi keskimäärin kolminkertaistua, jos kaikkia kuluttajan haluamia luomutuotteita olisi saatavilla. Teurastamoiden näkemyksen mukaan lihankulutus voisi nelinkertaistua. Kuluttajien mielenkiinto luomua kohtaan on kasvanut viime vuonna nopeasti. Kasvanutta kysyntää tukevia menekinedistämistoimenpiteitä luomulihalle ei voida kaupan taholta tehdä luomulihan niukan saatavuuden vuoksi. Kasvua on kuitenkin luvassa.
 
- Vuonna 2012 luomusianlihaa tuotettiin 300 tuhatta kiloa. Arvio vuodelta 2013 on kolminkertainen määrä ja vuodelle 2014 ennustetaan vielä 700 tuhannen kilon kasvua, jolloin tuotantomäärä olisi 1,6 milj. kg vuodessa, kertoo ProAgrian luomupalveluiden kehityspäällikkö Marja Suutarla. 
 
ProAgrian Luomulihaa lisää -hankkeessa on aktivoitu luomusikatuotantoa pienryhmätoiminnan ja koulutuksen avulla. - Luomutuotannossa sikalan tuotannon ja peltoviljelyn suunnittelu kulkevat käsikädessä, ProAgria Länsi-Suomen luomuasiantuntija Anne Johansson korostaa.
 
- Omavaraisuusvaatimuksen täyttyminen ja hyvä kannattavuus edellyttävät tilalla, että pellolla tuotetaan suuri osa siitä, mitä sikalassa tarvitaan, Johansson sanoo ja kehottaa luomutuotantoon siirtyviä tiloja aloittamaan kasvinviljelyn huolellisesta suunnittelusta. 
 
Luomusikojen kasvatuksesta saa lisätietoja ProAgrian luomuerityisasiantuntijoilta ja ProAgria Liha Osaamiskeskuksesta.
 
Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat –opas on osoitteessa: www.proagria.fi/luomusika
 
Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat –oppaan rahoitti maa- ja metsätalousministeriö
 

Lisätietoja

 
Marja Suutarla, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 040 721 0598, marja.suutarla@proagria.fi 
Sini Perttilä, ProAgria Liha Osaamiskeskus, puhelin 040 167 9270, sini.perttila@proagria.fi 
Anne Johansson, ProAgria Länsi-Suomi, puhelin 0400 719 413, anne.johansson@proagria.fi
Ulla-Maija Leskinen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, puhelin 040 504 5591, ulla-maija.leskinen@proagria.fi
 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.